Пламен Алексиев

По време на строителните дейности нямаше табела с фирмата изпълнител, кметът Алексиев казал, че ще се прави кръгово, пише в писмото

 

За неправилно стестен тротоар и парапети, които по-скоро заграждат частен имот, отколкото да пазят пешеходците в Радомир, сигнализираха с писмо до в. „Вяра” жители на града. Става въпрос за промени около пл. „Войнишко въстание”, които притесняват местните жители. „Има ли гласувано решение на Общинския съвет за промяна на предназначението на досегашния площад ”Войнишко въстание”, или не? В момента съществува ли площад ”Войнишко въстание”, или се касае за ул. ”Батенберг”, която се свързва с ул. ”Дупнишка”?, питат читателите ни. Ето какво пишат в част от писмото си хората: „След кръстовището, по ул. ”Дупнишка” в посока с. Червена могила, от лявата страна е направено стеснение на тротоара точно срещу стълбите за блок №4 и тротоарът става по-тесен от един метър, тоест не могат да се разминат двама граждани. Общинари говорят, че това е било за паркомясто за бъдещи товаро-разтоварни дейности, обслужващи блок №4, а пешеходците сами да се справят. Пред търговската сграда на кръстовището на ул. ”Дупнишка” с новопостроената улица са поставени парапети, които се явяват ограда на частния имот на обекта, а не парапет за предпазване на пешеходците от МПС. Не са обезопасени и стоянките на такситата. На самото кръстовище и част от бившия пл. ”Войнишко въстание” има поставени двадесет броя пътни знаци и се увеличават, а ул. ”Батенберг”, която по презумпция продължава към пазара, от южната страна, където е агроаптеката, има знак „Забрана за влизане” в обратна посока, но радомирските граждани се питат трябва ли пред всяка къща, находяща се между ул. ”Дупнишка” и продължението на новооткритата през пазара улица, да се постави знак за забрана за завой надясно или наляво и дали поставянето на всички тези пътни знаци е станало с решение на Общинската комисия по безопасността на движението и регулиране на движението чрез поставяне на пътни знаци. Тъй като нямаше поставена указателна табела, от която да е видно какво ще се строи (план), се поражда основателно съмнение, че строителните документи вероятно не са изрядни, сравнявайки плана от 2001 г. и това, което е построено до този момент. В момента част от тротоарите на ул. ”Батенберг” са разбити, защото са изкърпвани с бетон, а може би са отчетени като подменени с нови бордюри, а част от канализационните шахти са уплътнявани със строителна пяна – иновацията може да се види само в гр. Радомир.

Няма радомирец, който да не съжалява за разрушаването на бившия площад „Войнишко въстание”. Нужно е радомирци да внесем искане в Общинския съвет за възстановяване на площада, както и РДНСК да извърши проверка относно законността на строителството”, категорични са хората. Те припомнят, че още преди време са повдигали въпроси относно реконструкцията на пл. ”Войнишко въстание” и прилежащите му улици в Радомир. На това място са се  провеждали общински мероприятия по повод различни чествания, било е място за увеселителни игри по време на празника на града -Димитровден. „По време на извършване на строителните дейности на площада никъде нямаше поставена указателна табела, с която обществеността да се информира за наименованието и адреса на строежа, за възложителя, за строителя, за разрешението на строежа, кой осъществява строителния контрол и кой е техническият ръководител на обекта. При запитване от гражданите на отделни общински съветници едни от тях отговаряха, че кметът Пламен Алексиев им е казал, че ще се прави кръгово движение и такова е било гласувано на общинска сесия, естествено от групата на ГЕРБ; други -че ще се прави кръстовище, предвидено по план от предходни мандати, че ще го изпълнява някаква фирма, близка до него, като подарък на общината. Всекиму е ясно, че за да се извършват каквито и да било СМР, трябва да има проект, да е гласувано на сесия на Общинския съвет, да има процедура по ЗОП за фирмата, която ще извършва тези дейности”, пише в читателското писмо. Жителите на Радомир продължават: „Ако се провери планът на град Радомир от 1969 година, одобрен със Заповед № ІІІ-405 от 17.09.1969 година, ул. ”Дупнишка” е проектирана по модела на ул. ”Райко Даскалов”, със зелени площи по средата. При изготвянето на плана на града, одобрен със Заповед № 367 от 28.12.2001 г., вместо да се запази проектираната от 1969 г. улица ”Дупнишка”, същата е изменена в полза на Николай Иванов Николов и съдружника му Методи Любомиров Христов в качеството им на управители и представители на ”ПЕТЯ-ИН” ООД-Радомир, като единият е син на бившия кмет и бивш председател на Общински съвет-Радомир. Вярно ли е това? Дружеството притежава поземлен имот, върху който в момента е построен магазин за търговска дейност. Истина ли е, че за да им се осигури място за паркиране пред търговския обект, започва процес на изменение на регулацията и оформяне на придаваеми се места към съответните терени (тоест отнемане от улицата, която е публична общинска собственост)? Наистина ли, за да се осъществи замисълът им, в Общински съвет-Радомир се внася докладна записка от съветника Йордан Джерекаров? Според данните по нея се взема решение № 29 от 2003 година, с което Общински съвет-Радомир упълномощава кмета на общината да има право да извършва продажби на недвижими имоти – собственост на общината, които по регулационния план на населените места са придаваеми към парцели на физически лица и регулацията не е приложена до този момент. Следващият кмет инж. Златко Стойчев отказва да продаде придаваемото се общинско място на ”ПЕТЯ-ИН” ООД-Радомир и Общинският съвет го отстранява от длъжност, за да постигнат целите си? Наистина ли продажбата става, когато инж. Златко Стойчев е отстранен като кмет на града, а председател на Общинския съвет е Иван Владимиров, а временно изпълнява тази длъжност Александър Боянов с изключително увредено здраве? Според нашите информации и дали това е вярно, но  с оглед здравословното му състояние, сутрин кола го докарва до общината, след това му се осигурява стая в близкия хотел за почивка, за да им бъде под ръка да изпълнява замислените им планове? Сключва се договор № 191 от 14.12.2004 година, с който общината продава на дружеството придаваемо се място с площ от 38.68 кв.м от улица – публична общинска собственост с ОК-492, ОК-332, ОК-491, ОК-268 и 7.36 кв.м от улица – публична общинска собственост с ОК-268 и ОК-267. От това е видно, че вместо да се разширяват улиците в града (ул. ”Дупнишка” свързва град Радомир с гр. Дупница), те се стесняват и това дали е в интерес на определени лица? Възползвайки се от упоменатото решение № 29 от 2003 година, с което Общински съвет-Радомир упълномощава кмета на общината да има право да извършва продажби на придаваеми се общински имоти на физически лица, се извършва продажба на публична общинска собственост на дружество, като имаме съмнения, че продажбата е незаконосъобразна (”ПЕТЯ-ИН” е дружество, а не физическо лице), затова искаме отговори от компетентните институции и лица. В момента спирката на извънградския транспорт се намира в частния имот, собственост на дружеството ”ПЕТЯ-ИН” ООД, а тротоар за гражданите няма. За да се предотвратят протестите на гражданите, че е невъзможно използването на спирката на това й място, кметът Пламен Алексиев реши да я измести пред блок 12 на ул. ”Дупнишка”. Извършени бяха строителни работи, за които има основателни съмнения, че нямаше изготвени строителни документи и не беше изпълнена процедура по ЗОП. Истина ли е това? Под натиска на живеещите в блока се възстанови първоначалният вид на тротоара. Остава да се изясни за чия сметка са изразходваните общински средства и чрез търг по ЗОП ли е наетата фирма да извърши дейностите.

По плана на града от 2001 година, пред музея „Войнишко въстание” празното пространство е предвидено за пазар, а отсреща през новопостроената улица е предвидено за озеленяване. В момента предвиденият терен за пазар се ползва не по предназначение, а като паркинг, а отсрещната страна на новопостроената улица, където е за озеленяване, то евентуално ще се осъществи върху положен асфалт, нищо че сега са пробити няколко дупки за поемане на дъждовните води, но видимо там ще се образуват езерца”, пише в писмото. Според хората: „До момента няма реакция и от общинските съветници, тъй като една част от тях са участвали в решенията за улица ”Дупнишка” и закриването на ул. ”Пергелов” като общински съветници и административни ръководители на общината”.

Още подробности в печатното издание.

Сигнализирайте ни за всякакви нередности, гафове и несправедливости на редакционните телефони или имейли, ние сме с вас!