Кирил Котев

Кметът на община Сандански Кирил Котев и ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград доц. д-р Борислав Юруков сключиха меморандум за сътрудничество, декларирайки своята воля да обединят действията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти, повишаване качеството на висшето образование и подготовката на кадрите в реална работна среда. С документа за сътрудничество ще се гарантира по-тясна обществена ангажираност за изграждане на иновативни специалисти с успешна реализация.