8429 декара борови гори бяха третирани срещу ръждива борова листна оса на територията на държавните горски стопанства в Радомир, Дупница и Рилския манастир. Пръскането беше извършено в периода 25-27 април, като част от лесозащитните действия на Югозападното държавно предприятие за недопускане на масово обезлистване в гората.

         Резултатите от проведената авиоборба ще станат ясни към средата на м. май, като за целта експертите заложиха ръкави върху отделни клони на напръсканите дървета.