Абсолвентите от специалност „Връзки с обществеността“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ознаменуваха наближаващия край на бакалавърското си обучение и началото на своята професионална реализация със засаждане на дръвче. Събитието, което се превърна в символичен празник се състоя в градинката срещу Кариерния център на университета.

Четвъртокурсниците силно развълнуваха своите преподаватели с благодарности за тяхната отдаденост и професионализъм през годините и отправиха апел към останалите студенти също да оставят трайна следа след себе си. Специалното събитие бе придружено от неформална част, за коктейла на която се погрижи вече професионално ориентиран четвъртокурсник със собствена агенция за организиране на празнични събития – Атанас Зайков.

Ръководителят на Катедрата доц. д-р Славянка Ангелова откри официално плочата с надпис Випуск 2018 г. Специалност „Връзки с обществеността“, която съпътства младата цъфтяща върба. Тя пожела на студентите да бъдат все така целеустремени и да не забравят къде са положили корените на своето висше образование.

 

Please follow and like us: