„Тогава Господ му каза: Излез и застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня [звук от нежна тишина и..] – тих и нежен глас.” 
3 Царе 19:11-12, Библията

Бях очарована, когато узнах преди няколко години, че някои коне имат това, което техните треньори наричат „обуздано ухо”. Макар че повечето коне трябва да бъдат водени, посредством ремък, закрепен за частица в устата им, някои коне пазят едно ухо, настроено към гласа на техния господар. Едното ухо е отворено към естествени предупреждения; другото е чувствително към доверения треньор.

Пророкът Илия имаше обуздано ухо, когато естествени обстоятелства му даваха всички основания да бъде уплашен и отчаяно се нуждаеше да чуе от Бог, той бе способен да направи така, дори сред шума и бъркотията около него. Виждате, че той тъкмо бе поразил 450 лъжливи пророци в мощен дуел между техния безмълвен Ваал и Единия Истинен Бог. Сега безбожната царица Eзавел заплашваше да го убие в рамките на деня. Той трябваше да разбере, какво да прави!

Илия застана на планината пред Бог. Силен вятър разкъса планините; настана ужасно земетресение; и огън разцепи всичко около него. След огъня дойде „тих и нежен глас”. Божият глас към Илия не беше в мощта на вятъра, земетресението или огъня, но в тишината. Илия имаше обуздано ухо, едното бе обучено и чувствително към неговия Господар, така че той направи, каквото Бог беше казал, което спаси живота му.

Бог все още говори нежно и шепнейки дълбоко в сърцата ни днес. Помолете Го да ви даде послушно ухо, за да можете да чуете Неговия тих, нежен глас.

Божието Слово за теб днес: Вслушай се в Бог с „обуздано ухо”.

Превод: Семейство Ганчеви