Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 – 18 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 15.05.2018 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Банско: Акад. Йордан Иванов, Алеко Константинов, Гарибалди, Глазне, Гоце Делчев, Неофит Рилски, Радон Тодев, Тодорин Връх, Хаджи Вълчо, Христо Ботев

На 15.05.2018 г. /11:00 – 12:15 ч./ – Банско: Братя Миладинови, Ген. Стилян Ковачев, Георги Бенковски, Иван Вазов, Н.Й.Вапцаров, Никола Вапцаров, Ст.Л. Костов, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодорин Връх, Христо Ботев, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон

На 15.05.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ – Банско: Братя Молерови, България, Витоша, Ген. Стилян Ковачев, Дунав, Опълченска, Патриарх Евтимий, УПИ II, Цар Борис III, Цар Самуил

На 15.05.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Добринище: Неуточнен Адрес

Община Благоевград

На 14.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 15.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 17.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 18.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Дренково: махала Балевска

На 14.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 15.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 17.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 18.05.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Логодаж: Стоилова Кория

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, Кв.5

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Дебочица

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Мощанец: XVI-122,123, Кв. 14, извън регулация, махала Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 14.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв.28, УПИ-9-369, Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 14.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Благоевград: Покровнишко Шосе, Христо Чернопеев

На 14.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Покровник: 3-ти Март, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Тодор Александров, УПИ-9-369,Кв.17, Христо Смирненски, Четирка

На 14.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Обнова: Ив.Вазов

На 14.05.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 17.05.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 18.05.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, Кв.6, УПИ ХIII-261, Кв.11, УПИ-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв.7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Марулево

Община Гоце Делчев

На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Беласица, Енос, Завоя на Черна, Лозенград, Марица, Мидия, Полковник Борис Дрангов, Стойо Льондев, Струга, Шар Планина

На 18.05.2018 г. /12:30 – 15:00 ч./ – Гоце Делчев: Вихрен, Гьорче Петров, Иларион Макариополски, Кичево, Ниш, Пирот, Преспа, Стефан Захариев, Хр.Смилянов 38а, Христо Силянов

Община Гърмен

На 18.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Дъбница: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Неуточнен Адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Петрич

На 14.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Беласица, Валандово, Гоце Делчев, Кожух, местност Младежки Дом, местност Яворите, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Славянска, Цар Борис III

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 15.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 28-Ми Октомври, България, Васил Кънчев, Даме Груев, Кочо Мавродиев, местност Иловица, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Полковник Дрангов, Рокфелер, Стою Хаджиев, Тракия, Яне Сандански

На 16.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, Александър Буйнов, Баучер, България, Бяло Море, Васил Кънчев, Гоце Делчев, Д-Р Асен Златаров, Лазар Маджаров, Полковник Дрангов, Родопи, Рокфелер, Св.Св. Кирил и Методи, Христо Ботев, Яне Сандански

На 17.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Градска, Люле Бургас, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Родопи, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 18.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, България, Вардар, Васил Кънчев, Гладстон, Гоце Делчев, Лазар Маджаров, Полковник Дрангов, Славянска, Стоян Търнаджиев, Христо Ботев

Община Разлог

На 16.05.2018 г. /09:30 – 12:15 ч./ – Белица, Общ. Белица: Борис Клементиев, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Девета, Димо Хаджидимов, местност Семково, Неуточнен Адрес, Пета, Първа, Равен, Сава Стенчин, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Шипка

Община Сандански

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Плоски: Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка

На 14.05.2018 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Сандански: местност Беговица

На 15.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Калейца: Анска

На 15.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Сандански: Божин Димов, Васил Кънчев, Македония, Мара Бунева, Св.Св. Кирил и Методи, Свобода, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Велющец

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Вълково: Барата, Ормана, С. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Игралище: Околовръстен Полигон

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Кръстилци

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Мелник: Мелник

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Никудин

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Палат

На 18.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Сандански: 65334,104,23, местност Речичка Река, местност Соколовец, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Стара Гара, Р-Н Топливо, Топорков Орман, Юрий Гагарин

Община Сатовча

На 15.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Слащен: Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Ивайло, М.Развана, местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Пейо Яворов, Родина, Родопи, Свобода, Христо Ботев, Цар Симеон, Шипка

На 15.05.2018 г. /12:45 – 19:00 ч./ На 18.05.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 15.05.2018 г. /12:45 – 19:00 ч./ На 18.05.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./ – Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Граничарска, Дончо Ганев, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Неуточнен Адрес, Парка, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Стефка Събчева, Страцин

На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кочан: Пристране

Община Симитли

На 15.05.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Симитли: Симитли

На 15.05.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска

На 15.05.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Полето: Галабарци

На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска

На 17.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Брежани

На 17.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Градево: местност Струма Изливер Хиляд, Струма

На 17.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли: VII-122, Имот 002867, местност Бачева Махала, местност Джалева Махала, местност Долно Церово, местност Дременец, местност Караджевица, местност Старата Върба, местност Шебечковица, Рибарска, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХХІV-50

На 17.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Симитли: Бангелови Тополи, Бреза, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Герена, Гр.Симитли, Димитър Благоев, Долен Герен, Еделвайс, Зеленка, Искра, Кокиче, М.Драгова, М.Духарска, Малина, местност Бангеови Тополи, местност Герено, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ораново, Пазара, Победа, Предел, Първи Май, Руен, Септемврийска, Симитли, Симитли,Упи II-1437,Кв.18,, Славянска, Струма, УПИ 1-538 Кв.22, УПИ II-1437,Кв.19, УПИIXXV-32, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон

На 17.05.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: местност Поището, С.Долно Церово

На 17.05.2018 г. /08:30 – 14:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли: местност Бачева Махала, местност Джалева Махала, местност Дременец

На 17.05.2018 г. /08:30 – 14:00 ч./ – Симитли: Ораново, Предел

На 15.05.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Черниче: М.Сухата Река

Община Струмяни

На 16.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Илинденци: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Неуточнен Адрес, Св. Трифон, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Черноризец Храбър, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета

Община Хаджидимово

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.