Бистра Стойкова

Началникът на отдел „Образование“ в ОбА Тодор Петков: Районирането за новата учебна година е съгласно Наредба 10 на МОН и се запазва, иначе трябва да се анулира приемът

 

В община Дупница да бъде прецизирано районирането на училищата в рамките на правилата за прием в първи клас и ромските деца да бъдат разпределени равномерно във всички учебни заведения в града. За това продължават да настояват ръководството, учителите и родителите на ученици в ОУ „Неофит Рилски“, които са готови и на протест, за да спрат ромската сегрегация в образователната система в Дупница.

Според извършеното от общинската администрация райониране ромската Гиздова махала е включена в района на училище „Неофит Рилски”, въпреки че кварталът е много голям и се простира и на териториите на още две учебни заведения – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Климент Охридски“. Включването на цялата Гиздова махала в района на ОУ „Неофит Рилски“ е едно от решенията на община Дупница, които според директора на ОУ „Неофит Рилски“ Бистра Стойкова са дискриминационни по отношение на училището, учениците и техните родители. С това решение се привилегироват други училища. Конкуренцията между учебните заведения не е на основата на постиженията, а на противопоставянето „цигански-български“ училища, смятат в ОУ „Неофит Рилски”. „Очакваме община Дупница да изготви стратегии за развитие на училищата и образователната система, както и за интеграция на малцинствата. Очакваме до 15 юни да се проведе срещата с представители на общинското ръководство и Общинския съвет, която ни беше обещана във връзка с проблема. Очакваме също да се даде информация по темата на сайта на общината, който засега е празен”, каза Бистра Стойкова.

Това е поредният опит на екипа на учебното заведение да спре дискриминацията по отношение на учебното заведение, в което заради близостта с ромската Гиздова махала и манипулации от други училища в предишните години се допускаше приемът на повече ученици от малцинството.

Тодор Петков

„В последните години започна една грозна и нелоялна кампания срещу училището ни от страна на другите училища, а и от общинската управа, на която явно не съм удобна с настояванията и борбата си да спазва законовите разпоредби и да изпълни компетентно и отговорно своите задължения за разработването и приложението на адекватна и далновидна политика по отношение на най-важното – развитието на образователните институции в общината. Близостта до Гиздова махала, приемът на ученици от малцинствен произход и успешната им интеграция в училището ни, вместо признание за неимоверните ни усилия и успех, ни доведе до това да сме нежелано от родителите училище. Това е единственият аргумент, който използват другите училища, за да привличат наши ученици, нарушавайки всички законови и етични принципи и условия на районирането. Няма равномерно разпределение на ромските деца за успешната им интеграция в училище и обществото, няма прецизно райониране и точкова система за водещия принцип – близост до училището, за разлика и от всички други общини в страната, липсва и карта за определяне на районите спрямо най-близкия път до училище”, смята Стойкова.

Директорката е категорична, че районирането, свързано с приема, е формално. Категорична е, че училището няма да приеме повече ромски деца, за сметка на други учебни заведения, които избягват записването на ученици от този етнос. „Няма да допусна сегрегация на училището ни. Нека общината помисли къде ще разпредели равномерно учениците от ромски произход, защото ние, в изпълнение на държавната политика за интеграция на малцинствата, тази година ще приемем само по 2-ма-3-ма ученици от тях в паралелка. Обявили сме прием само за 3 паралелки в първи клас. Докато от други училища са обявили прием, какъвто са имали миналата година, при положение че децата в районите им са намалели. Те манипулират и привличат българчета от района на училище „Неофит Рилски”, като казват, че тук ще се изсипят всички ромчета”, заяви Бистра Стойкова. Тя отново посочи, че в Дупница вече има две учебни заведения, превърнати в ромски – училищата „Христаки Павлович“ и „Св. Климент Охридски“, и с районирането има опасност и за ОУ „Неофит Рилски“.

„Няма нищо сложно в решаването на проблема, има добри практики и механизми. Нужно е общината да упражнява контрол по отношение на районирането. Ние сме полагали къртовски труд при интегрирането на ромските деца, нека и останалите да положат усилия в тази посока. Родителите на нашите ученици се чувстват дискриминирани и ни подкрепят. Затова, ако се наложи, ще прибегнем до протестни действия”, заяви директорката.

Темата коментира началникът на отдел „Образование“ в общинската администрация (ОбА) Тодор Петков. Във връзка с исканото прецизиране на районирането Петков заяви: „За тази година няма изменение и не може да има, тъй като приемът на документи е до края на този месец и няма да се анулира приемът. Районирането за новата учебна година, което е съгласно Наредба 10 на МОН, се запазва”.

На въпроса за сумата от 100 000 лв., която евентуално общината ще трябва да плаща за транспорт на ромските деца, отговорът е: „Сумата от 100 000 лева не само че никога не е обявявана от община Дупница, но и въобще не е конкретизирана цифра, защото не е правена точна план-сметка за разходи при подобно решение”.

Община Дупница разработва ли стратегия за развитие на образованието и училищата и какво е постигнато в тази насока?, попитахме още управляващите.

„Да, работи се и когато има завършен вид, ще бъдат обявени акцентите в нея”, отговори Тодор Петков.

Please follow and like us: