„Защото Аз, Господ твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.“

– Исая 41:13

Господ  ви казва тази сутрин същото, което Той каза на Яков насън: „Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя (ще бдя над теб грижливо, ще ти обръщам внимание), където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих“ (Битие 28:15). Дръжте ума си върху това обещание, въпреки всички новини, които може да чуете и които ви съблазняват да се боите днес.

Бог обещава да бъде с вас, да бди над вас грижливо, да ви обръща внимание, където и да отидете, и да ви върне обратно. Той казва, че няма да ви остави и ще изпълни всичките обещания, които ви е дал. Това означава, че нито едно оръжие, скроено против вас, не ще успее (вижте Исая 54:17).

 Семейство Ганчеви

Please follow and like us: