Фарисейте и садукейте по времето на Христос се опълчиха на Бога. Антихрист е всеки, които се противопоствя на " Така казва Бог" , който се противи на истината дадена от Христос.

Преди да започна, искам да дефинирам понятието антихрист според моите разбирания , за да не стават обърквания – разбира се, без да имам претенции , че съм прав и че това е истината, но аз лично вярвам , че Библията говори за появата на много антихристи (противници на Бога) и че  в края на времето предстои да се яви един , който буквално ще се престави за Христос , описан като „другия пастир“. В тази статия няма да се занимаем с него , а с един друг образ от пророчествата , който аз също вярвам , че е от антихристите.

ЗВЯРЪТ ОТ МОРЕТО , МАЛКИЯТ РОГ , АНТИХРИСТЪТ

image


Йоан 14:29

„Ето, казвам ви го преди да се е случило, така че когато се случи, да повярвате.“

В този материал ще разгледаме 11 пророчества , касаещи образ от Божието Слово, наречен – звяр , антихрист , малкият рог  . Това е много спорна тема в кръговете на днешните вярващи. Едни го поставят назад в миналото , други –  напред в бъдещото , но нека видим къде го поставя Божието Слово и по какъв начин това касае нас. Преди да започнем обаче, е добре да си припомним , че пророчествата в Библията не бива да се интерпретират самоволно и трябва да оставим Библията сама да тълкува себе си.

2 Петрово 1:20

„И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля“  

Интересен факт :

В книгата Откровение има 404 стиха. От тези 404 стиха 278 съдържат пророческите символи на книгата и ВСИЧКИ тези 278 стиха могат да бъдат намерени почти дума по дума в другите книги на Библията.

С други думи Библията перфектно тълкува сама себе си. Като вярващи не бива да оставяме другите да ни казават техните мнения и лични тълкувания. Чуждите думи , човешките книги , презентациите , носят в себе си духа на човека. Божиите Слова носят Божия Дух в тях. Защо да избираме поквареното и несъвъшеното, когато може да изберем перфектното и съвършенното?

image

„Намираме , че вероятността един човек , живял до ден днешен , да е изпълнил 8 от Библейските пророчества е 1.10 на 17та степен. С други думи 1 на 100,000,000,000,000,000“

От Маджори Левис Лойд (Marjorie Lewis Loid ) , цитиран в книгата на Петър Стоунър (Peter Stoner) – „Науката говори“ (Science Speaks).

 

 

image
За да илюстрира  колко голямо е това число , авторът ни приканва да си представим щата Тексас (приблизително 4 пъти по-голям от България ), след това мислено да го покрием със сребърни долари до 2 фута височина ( 0,6м )  и произволно да маркираме един от тях. Вероятността човек с превръзка на очите , поставен на произволно място в щата , от първия път да хване точно този маркиран долар приблизително би се равнявала на това число, пише Блог. bg

Тук авторът се опитва да илюстрира вероятността друга личност да е Месията , а не Исус Христос , като започва с 8 пророчества , след това 56 пророчества ( и числото, което се получава за вероятността, е по-голямо от броя частици (атоми , йони , молекули и т.н.) , който учените смятат , че има в цялата вселена , а Исус Христос е изпълнил около 300 пророчества. Не се сдържах да вмъкна това малко отклонение – Слава на Всевишния Бог ! В предния параграф споменахме как авторът разглежда 8-те пророчесва и прави илюстрация с човека с превръзката и сребърните долари. Но, за да бъдем максимално точни, по-правилен би бил изразът – „на човек би му било много по-лесно да уцели от първия опит маркираната монета, отколкото някой да изпълни 8 пророчества“. Както споменах, това са изчисления, направени за Христос, но в същия ред на мисли можем да ги приложим и за мистичната фигура, която е предмет на разглеждане на тази статия, като дори ще увеличим броя на пророчествата до 11, с надеждата , че с това ще елиминираме всяко съмнение.

ПЪРВО ПРОРОЧЕСТВО
Откровение 17:3

„… видях жена, седяща на червен звяр … ”

image

Тъй като Библията сама дефинира своите символи , нека видим какво означават символите „жена“ и „звяр“ :

– Истинската Християнска църква (църква – събрание от вярващи) е изобразена като невястата Христова : Ефесяни 5:25-27 , 2 Коринтяни 11:2 , Откровение 19:7-9
  И в Старозаветните времена „жената“ е била символ на вярващите :

Еремия 6:2

„Красивата и изнежена жена Сионовата дъщеря ще изтребя.” 

– Какво тогава е „звяр“ ?
Даниил 7:17

„Тия четири големи звяра, , са четирима царе, които ще се издигнат от земята.”

Библията дефинира :

Жена = църква , събрание от вярващи
Звяр = царство, политическа система , нация

Къде по света можем да видим църква и нация, съединени в една политическа ситема ?

От Откровение разбираме , че образът, който търсим, произлиза от четвъртия звяр(царство) – Римската империя , за който Даниил ни казва , че ще бъде различен.
Даниил 7:23

„Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.”

Само на едно място в света можем да срещнем тази странна комбинация и това е градът-държава Ватикан.

image

 

ПРОРОЧЕСТВОТО ИЗПЪЛНЕНО :

Ватиканът е :

– Римокатолическата църква (Жена)
и
– нацията , политическата ситема , царството – град Ватикан (Звяр).

ВТОРО ПРОРОЧЕСТВО

Откровение 17:3

„И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр… който имаше седем глави … “ 

Отново не се налага да гадаем какво означават тези седем глави , защото само няколко стиха по-надолу ангелът обяснява на апостол Йоан значението им :
Откровение 17:9

„Ето разумното значение Седемте глави са седем хълма, на които седи жената;”

Интересен е фактът , че именно Римокатолическата църква сама си признава в своята Католическа енциклопедия, на стр. 529 :

“ Цялата собственост на града-държава  Ватикан се намира в границите на града Рим , наречен още  „градът на седемте хълма“  “
image

 

 

ТРЕТО ПРОРОЧЕСТВО

Откровение 13:18

„Тук е мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.” 

Не претендирам , че изложеното в тази статия е стопроцентовата истина , нека всеки с молитва и прошение поиска водителство от Светия Дух , за да му бъде разкрита истината. Но при наличието на толкова много „съвпадения“ , не мога да остана безмълвен , тъй като това са факти , които могат да бъдат проверени , а не неща, нагласявани от някого, за да изглеждат правдоподобни.
Тук ще разгледаме някои от титлите , които папството си приписва. Те имат не само смислово значение, но и числови стойности, тъй като някои латински букви представляват същевременно и римски числа :

VICARIVS FILII DEI – От латински означава – „Заместник на Божия Син“. Някои от буквите тук според римската бройна система нямат числова стойност, други  имат. Нека съберем наличните римски числа и да видим какво ще излезе :

V – 5
I – 1
C – 100
A –  0
R – 0
I  – 1
U/V– 5
S – 0

F- 0
I – 1
L – 50
I – 1
I – 1

D – 500
E – 0
I – 1

5  +  1 + 100 +  1 + 5  +  1+  50+ 1  + 1 + 500 + 1 = 666

Да, възможно е да е съвпадение. И аз така си казах , когато го чух за първи път. Но интересното е , че  съвпаденията не спират до тук … Да разгледаме други титли на папите :

DUX CLERI – От латински означава – „Главнокомандващ на Духовенството“. Следвайки същия принцип : D – 500 , V – 5 , X -10 , C – 100 , L – 50  ,  E и R – нямат стойност и I – 1 , общ сбор –  666.

LUDOVICUS –  От латински означава – Намесник на Кралския Двор. Общ сбор – 666.

Дали има други? Отговорът е: Да, има – от древногръцки :

I Protera – От гръцки означава – „Първи от двамата“ . Числовата стойност на гръцките букви може да бъде намерена в Енциклопедия Британика в раздела – Езиците на света.

I – 10
P – 80
R – 100
O –  70
T –  300
E – 5
R – 100
A – 1

Общо – 666

Lateinos – От гръцки – „Човекът , който говори латински.“

L – 30
A – 1
T – 300
E –  5
I – 10
N – 50
O – 70
S – 200

Общо – 666

Ами самата институция дали няма някакви древни титли и названия ?

SANCTA LUX DEI – От латински – „Святата светлина на Бога“. Така самата Католическа църква обича често да нарича себе си . Общ сбор – 666 .

HЕ LATINE BASILEA – Oт гръцки означава – „Латинското царство“.  По същия принцип -сбор – 666.

ITALIKA EKKLESIA – От гръцки означава – “ Италианската църква“.  Общ сбор – 666.

ROMIIT – От еврит означава- „римското царство“ ( числовоите стойности на ерейските букви могат да бъдат намерени в Енциклопедия Британика  , раздел – Езиците на света , Таблица 50 ) . Общ сбор – 666.

Има други подобни „съвпадения “ част от тях можете да намерита на Извор.

ЧЕТВЪРТО ПРОРОЧЕСТВО

image

 

Откровение 13:1

„И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше … седем глави; … и на главите му богохулни имена.”

От стиха разбираме , че този звяр , който има седемте глави (стои на седемте хълма ) , ще бъде звяр , който ще богохулства. В Библията са ни дадени 2 определения на тази дума :

– Първо определение – Човек , който твърди , че е Бог . ( Виж  Йоан 10:33 )
– Второ определение – Човек , който твърди , че може да прощава грехове. (Виж Лука 5:21)

– Да видим , твърдят ли Римокатолическите понтифи , че са богове тук на Земята ?


„Римският Папа е съдия на всички хора и не е подсъдим пред никого. Ние обявяваме , заявяваме и провъзгласяваме : за всеки човек е необходимо да бъде поданик на Римският Папа , за да може да получи спасение , защото това което бе изговорено  за Христос , че на Него ще се подчини всяко коляно , в същата сила и смисъл важи за мен… Аз имам авторитета на Царя на Царете . Аз съм всичко и над всичко , така че сам Бог и аз , заместникът на Бога , имаме една консистория , и аз съм способен да върша всичко , което Бог може да извърши. „

Папски едикт – Унам Санктам издаден от – Папа Бонифаций 8-ми / (The Bull Unam Sanctam .. Issued by Pope Boniface VIII)

“ Папата и Бог са едно и също , така  той (папата) има цялата власт и сила , както на Небето , така и на Земята.“ 

Папа Пий V-ти , Цитиран в Бъркли ,  Глава 27 , стр. 218. / ( Pope Pius V , Quoted in Barclay , Chapter XXVII , p. 218  , „Cities Petrus Bertanous“.

 

 

„Папата не е просто представител на Исус Христос на Земята , но той самият е Исус Христос , скрит зад одеждите на плътта.“ 

Католик Национал , Юли 1895 / (Catholic National July 1895)

–  А дали казват , че имат силата да прощават и грехове ?

„Този съдебен авторитет включва дори и силата да прощава грехове. “ 

Католическа Енциклопедия , Том 12 , Статия – „Папата“ , стр. 265 / (The Catholic Ecyclopedia , vol. XII , article – Pope , p. 265)

„Сам Бог е задължен да се подчини на преценката на свещеника , дали да прости или да не прости на покаялия се. “ 

Лигуори , „Задължения и достойнства на свещеника“ , стр. 27 / (Liguori , „Duties and Dignities of the Priest“ , p.27)

ПЕТО , ШЕСТО И СЕДМО ПРОРОЧЕСТВО

Откровение 17:8

„..звярът беше и го няма вече, но пак ще дойде.”

Тук пророчеството ни дава улики за звяра (политическата сила/царство) , че е бил на власт по някое време , по-късно ще бъде свален от власт , но накрая ще се върне.

–  Потвърждава ли историята, че тези три събития са изпълнени относно Ватикана ?

„БЕШЕ „-

Ватиканът става църка и държава/политическа сила , когато :

„Вигилий…се възкачил на папския престол ( през 538г .) под военната защита на Велизарий“ 

 

История на Християнската Църква , том 3 , стр.327 / (History of the Christian Chrurch , Vol.3 , p.327)

„И ГО НЯМА ВЕЧЕ“ –

„През 1798 г.  Генерал Бертие влиза в Рим , премахва Папското управление и установява светско правителство .“ 

Енциклопедия Бритатика , Издание от 1941

 

„НО ПАК ЩЕ ДОЙДЕ “ –


„…тази сутрин вече имаме още една суверенна , независима държава. Премиер Мусолини .. и Кардинал Гаспари … подписаха пакт за създаването на суверенния и независи град-държава Ватикан .“ 

New York Times , July 7 1929

image

ОСМО ПРОРОЧЕСВО
Откровение 13:5 , 7 

„… дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца… И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи”

В Библейските пророчесва 1 символичен ден е равен на 1 реална историческа година . Бог е дал тази времева символика в Словото Си, Библията:
Числа 14:34

 

„ … четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си ..”

 

Езекиил 4:6  

„… по един ден ти определих за всяка година.”

Също така Библейският месец е равен точно на 30 дни. Виж Битие 7:11 и Битие 8:3-4 . Нека разделим 150-те дни на 5-те месеца , през които е бил Потопът ; получаваме точно 30 дни.

Така 42 месеца като умножим по 30 дни на месец , получаваме 1260 дни или 1260 пророчески години .  (За да няма съмнения относно 1260те години, виж Данаил 7:25 и Откровение 12:6 . )

Нека сега извадим от историческите данни, посочени по-горе , годината на създаването на Рим и годината на временното отстраняване :

1798
– 538
_____
1260

1260 години , през които се дава на звяра да воюва против светиите . Същото пророчество, посочено и в Данаил 7:25  , време = година , времена = две години и половин време = половин година – 1260 дни/години ,  през които „ще изтощава светиите на Всевишния“ и „те ще бъдат предадени в ръката му“ .

image

„За пръв път в историята Йоан Павел II признава извършените грехове … в служба на истината (?) : нетолерантност и насилие срещу дисидентите , религиозните войни , насилието и злоупотребите, извършени от кръстоносците, и насилствените методи на Инквизицията.“ 

Информационно Бюро на Ватикана Март 2000

Когато чуем за геноцид , се сещаме за геноцида над арменците и геноцида над еврейския народ , но, дълбоко прикрит зад кулисите, има един много по-жесток и мащабен геноцид. Геноцидът, извършен от Папската Инквизиция над милиарди хора , брутално измъчвани и накрая убивани, или умирали от раните си. Тези неща не ги споменават в учебниците , нито по телевизията , но дори и да ги споменат с няколко реда , в никакъв случай няма да разкрият , че по-голямата част от тези хора не са били езичници  , а Християни , които не са били съгласни с Папството , а са искали да бъдат верни на своя Бог и да се придържат към Божието Слово – Библията.

image

image

image

image

image

„Защото да учиш за Вярата , е oбратното на ученията на Римокатолическата Църква , историята свидетелства за мъченическата смърт на поне 100 милиона християни.“

Кратки Библейски четива стр.16 / Brief Bible Readings p.16

ДЕВЕТО ПРОРОЧЕСТВО

 

Данаил 7:25 

„Той … ще замисли да промени времена и закони.”

–  Дали наистина мислят , че имат силата да променят времена и закони ?

„Папата има силата да променя времена и закони. „

От Ферарис, Църковен Речник – „Папата има сила да променя свещенните закони“ / Decretal , De Translatic Episcop
image

 

 

„Старият завет казва : Помни съботния ден ,  за да го освещаваш . Католическата църква казва не ! Чрез моята божествена сила аз отменям съботния ден и ви заповядвам да спазвате първия ден на седмицата. И, ето, целият цивилизован свят се покланя с почит и подчинение на заповедта на свещената Католическа църква! “ 

Fr. Enright C.S.S.R. of the Redemptoral Collage , Kansas City , Mo., History of the Sabbath p.802

„Неделята е Католическа институция и нейното спазване може да бъде защитено само на основата на Католическите принципи…От началото до края на Писанията няма дори един единствен ред , който да гарантира прехвърлянето на ежеседмичното публично поклонение от седмия ден на седмицата на първия ден.“

Католическа преса , Сидни , Австралия , Август 1900 / Catholic press , Sydney Australia August 1900

ДЕСЕТО ПРОРОЧЕСТВО
Откровение 17:5

„И на челото й имаше написано име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята“

image

По-горе научихме , че жената е символ за църквата. Блудницата също е жена , но нечиста , понеже е извършила духовни блудства срещу своя Годеник – Исус Христос.

–  Дали църквите по света извършват блудство , като вършат делата си според както майка им Рим ги инструктира и се кланят и подчиняват на нея?

„Ако тя нямаше такава сила , нямаше да може да замени пазенето на Съботния ден , който е седмият , с пазенето на първия ден – Неделята , промяна , за която не съществуват Библейски доказателства.“ 

Преподобни Стефан Кийнън , Доктринален Катехизис

„Папата бе признат вчера от комисия, съставена от  Англиканската цървка и Католическата църква  като главен авторитет в Християнския свят , която го описа като дар , който предстои да бъде получен от всички църкви… Ако бъде създадена Единна Универсална Църква  , то Папата би бил нейният главен авторитет.“ 

Преподобни Кормак Мърфи-О“Конър

The United Religions Initiative / Инициативата за обединяване на религиите беше подписана на 26 юни 2000 г. , тя направи Папата  да стане върховен морален авторитет на всички християнски деноминации. Ватиканът сега контролира Единната Световна Църква , в която твоята църковна деноминация, скъпи братко / сестро е положила подписа си за членство.

ЕДИНАДЕСЕТО ПРОРОЧЕСТВО

Откровение 17:12

„ и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска , но за един час получават власт като царе заедно със звяра;”

Тук пророчеството предрича , че точно преди края Римокатолическата Църква ще успее да осъществи една глобална световна структура, като раздели света на 10 части / царства , 10 политически центъра.

Възможно ли е да са постигнали това?

“ Клубът на Рим (The Club of Rome) е създаден през Април 1968 , когато лидери на 10 различни държави се събират в Рим… Организацията трърди , че притежава решенията за въдворяване на световен мир и просперитет.., Клубът на Рим е назначен със задачата , да наблюдава и ръководи регионализацията и обединението на целия свят…Октритията и препоръките на Клуба се публикуват от време на време в специални, строго секретни рапорти , които биват изпратени на елитните общества , за да бъдат изпълнени . На 17 Септември 1973 г. Клубът публикува един такъв рапорт , озаглавен – Регионализиране и Адаптиране на Глобална Световна Система…Документът разкрива , че Клубът на Рим е разделил света на 10 политико-икономически зони , които той нарича „царства“  ( Kingdoms). “ 

image

 

2 Солунци 2:3

„Никой да не ви измами по никой начин; защото , докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,”

 

Откровение 18:4

„И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;”

„Излезте“,  призовава Бог,  „люде Мои“ – призив , насочен към Църквата. Излезте! Много мили и скъпи мои братя и сестри протестанти не знаят против какво протестират. Стотици и дори хиляди наши братя и сестри са давали живота си в миналото , за да може днес аз и ти да имаме Библия , да имаме учението за оправдание чрез вяра , за да имаме всички онези прекрасни учения , които са стълбовете на нашите духовни храмове. Много бързо забравихме и отхвърлихме наследството оставено ни от великите Библейски имена като –  Мартин Лутер , Джон Калвин , Улрих Цвингли , Джон Нокс , Джон Уиклиф , Ян Хус , някои от тях жертвали кариера , други – средства и време , трети – живота си, за да ни оставят това наследство . Да, имали са разногласия по някои теми , но всички те са били в съгласие за едно – Папството е Звярът, излязъл от водата, описан в Откровение , Малкият Рог и главният антихрист , който получава своята власт директно от сатана (тук се въздържам да пиша антихрист с главна буква , тъй като вярвам , че Библията говори за много антихристи , а не само за един) .
Но как да знаете , защо се наричате протестанти , като пасторите от амвона получават заплатите си от същите онези лидери, сложили подписа си и поклонили главите си пред Католическата Църква.? И вие, скъпи братя Православни , да, отделили сте се преди стотици години , но както виждам отстрани , имате повече сходства с Рим, отколкото с Божието Слово.

Простете, братя и сестри. Кой съм аз, за да ви съдя или поучавам? Най-грешният от грешните . Не ! Не ви съдя , а от любов ви пиша  , с надежда и молба към Бога. Мили братя и сестри, време е да прогледнем , време е да забравим и изхвърлим всичко, научено от амвоните и написано в катехизисите  и книжките, и да се върнем към чистото Божие Слово!
Нека Бог бъде с нас!

 

 

1 коментар

  1. Не мога да разбера ,защо някой статии не могат да се коментират.Лидия Павлова – главния редактор прави цензура ,дискриминация към обикновенния читател да изказва публичното си мнение и гражданска позиция .Има любими теми на които заключва коментарите.Ще сезираме комисията.

Comments are closed.