Васил Миладинов

 

Благоевградският общински съветник Васил Миладинов ще строи предприятие за производство на етерични масла и екстракти в Симитли. Миладинов, като представител на „Пирински лес“ ООД, е внесъл документи за съгласуване на инвестиционното намерение. Проектът предвижда в производствения цех да преработва лечебно-ароматни култури. Предвижда се монтиране на три дестилатора, всеки с капацитет до 1250 кг свежа растителна маса и 4 екстрактора с капацитет до 20 кг растителна маса. Ще има и малка лаборатория, в която ще се извършва контрол на качеството на производствения продукт. Според Басейнова дирекция инвестиционното намерение на общинския съветник е допустимо само ако теренът, на който ще се строи предприятието, е извън границите на крайбрежните заливаеми ивици на река Струма. Васил Миладинов няколко мандата е общински съветник от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.