Комисия с председател зам.-кметът Олга Китанова отвори ценовите оферти на фирмите, участващи в процедурата по рехабилитация на уличната мрежа в Дупница. От подадените 6 фирми не бе допусната до този етап офертата на „ДЛВ“ ЕООД-Перник. Три са позициите за рехабилитация – първа позиция, включваща вътрешноградската улична мрежа, втора позиция е за улиците по селата и трета позиция – четвъртокласната пътна мрежа. За ремонт на вътрешната мрежа в града се получиха следните ценови предложения – „Автомагистрали-Хемус“ АД-София със 188 388,50 лв., „Инфракорект Строй“ ЕООД-Перник със 188 891 лева и „Пиринстройинженеринг“ ЕАД-Благоевград с 202 078 лева. За улиците по селата „Автомагистрали-Хемус“ е с предложение от 74 173,13 лева и „КСВ Инженеринг“ ООД-Самоков със 74 771 лева. За ремонт на четвъртокласната пътна мрежа отново бяха две офертите – „Автомагистрали Хемус“ с 82 620,78 лева и „Меридиан“ ЕООД-Дупница с 82 240,76 лева.

Комисията ще обяви победителите за трите позиции, след което ще предложи на кмета инж. Методи Чимев сключването на договори с тях за стартиране на заложените дейности.