Чрез закупените нови книги ще бъде създадена приятна и лесно достъпна зона за четене и писане, каза читалищният секретар Мария Жлябинкова (първата вляво).

 

Библиотечни специалисти и учители от област Кюстендил изучаваха потребностите и начините за преодоляване на затрудненията на лицата с различно възприятие – дислексия, дисграфия, дискалкулия, чрез възможностите на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1898” в гр. Рила. Обучението проведе гл. ас. д-р Елка Горанова – преподавател в катедра „Логопедия” към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

„Библиотечните специалисти и учителите бяха запознати с проучения опит и добрите практики за библиотечно-информационното обслужване в България и чужбина. Целта на обучението бе да повиши готовността и познанията на обучените специалисти за информационните потребности на хората с различно възприятие. По време на обучението бяха представени начините, чрез които лицата с различно възприятие по-лесно биха възприели информацията в библиотеката – лесни за четене книги, мултимедиен проектор, електронни четци, софтуерни програми, шрифта Adys, създаден от Кристина Костова. Чрез закупените нови книги ще бъде създадена приятна и лесно достъпна зона за четене и писане, обозначена със символа „ябълка”. Основните потребители – децата с различно възприятие и техните родители, вече могат да се възползват от новите услуги на библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1898” – гр. Рила. За да информираме обществеността за това, което правим, в читалището са разработени информационни брошури за предлаганите иновативни информационно-комуникационни технологии и услуги”, обясни читалищният секретар Мария Жлябинкова.