Председателят на Върховния административен съд – съдия Георги Чолаков връчи дипломите на отличниците от Правно-историческия факултет на ЮЗУ, ректорът проф. д-р Борислав Юруков поднесе плакетите. 382 бакалаври и магистри взеха дипломите си на тържествена церемония днес.

С най-висок успех се дипломираха Джорджия Папучарова, Вари Бельов и Галина Писарска, завършващи специалност „Право“.

Тържеството бе открито от зам.-декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, който поднесе приветствено слово от името на декана проф. д-р Габриела Белова.

„Признателни сме Ви за всички правни и житейски уроци, с които ни обогатихте, затова че ни оказвахте непрестанна подкрепа и неуморно ни насърчавахте да търсим юриста в себе си. Пожелавам Ви много сили и вдъхновение, с които да продължавате да будите умовете и сърцата на младите студенти, които тепърва ще се докосват до света на правото“, пожела на преподавателите Галина Писарска.

Музикален поздрав към гостите и дипломантите поднесе Кирил Давидов, студент в специалност „Изпълнителско изкуство – поп и джаз пеене“.

На тържествената церемония присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, Пламен Найденов – член на Висшия съдебен съвет от прокурорската колегия, Катя Белова – председател на Окръжния съд в Благоевград, Мария Тодорова – председател на Административния съд в Благоевград, Вера Коева – председател на Районния съд в Благоевград, доц. д-р Траян Попкочев – декан на Факултета по педагогика и др.

Поздравителни адреси по повод тържеството са получени от д-р Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград, доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Диана Ковачева – заместник-омбудсман на Република България, г-жа Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет и др.