Това е цвете във формата на жена. То цъфти само веднъж на 20 години.
Това цвете може да се види в индийската държава Керала, Палакакуд, Амбакхалабхара.
Това е рядко сътворение на Бог и истинско чудо на света.