Любомир Зайков от Благоевград на сватбата си

Любомир Зайков от Благоевград с намерение да прави предприятие за преработка на месо в Симитли

 

 

Димитър Светозаров Пъхлев от санданското село Калиманци получи положително становище от шефа на РИОСВ-Благоевград Ангел Георгиев за изграждане на млекопреработвателно предприятие. Пъхлев осъществява инвестиционното си намерение чрез фирмата ЕТ „Димитър Пъхлев – Олимп Калиманци”. Според решението на РИОСВ няма да се прави оценка на въздействието на околната среда. Намерението на търговеца е предприятието да има дневен капацитет 750 л овче мляко и да произвежда овче сирене. Ще се построи сграда с площ 190 кв.м. Млякото ще се доставя от собствена ферма. РИОСВ позволява строежа при няколко условия, съобразени с изискванията на различни наредби. Оттам посочват, че при тях не са постъпили възражения или жалби срещу инвестиционното намерение. Бъдещото предприятие попада на границите на една защитена зона „Среден Пирин-Алиботуш”, но бъдещото строителство е допустимо и няма да окаже отрицателно въздействие.

Същевременно стана ясно, че Любомир Зайков от Благоевград планира да завърти собствено предприятие за преработка на месо чрез фирмата си „Пио груп” ООД. Терен за инвестицията стана Симитли, където планът е да се вдигне сграда с площ от 756 кв. м. Новото предприятие ще се захранва с електричество от нов трафопост, а за пречистване на отпадъчните промишлени води се предвижда изграждане на локално пречиствателно съоръжение – мазниноуловител, преди да постъпят в канализацията на гр. Симитли.