6-годишният Васил Велинов изтегли печелившите от томболата на община Самоков за най-коректните данъкоплатци. Тегленето се проведе в присъствието на нотариус Магдалена Хаджиангелова. Имената на коректните данъкоплатци бяха подготвени в база данни, като програма разбъркваше имената.

Наградите бяха 10 – три велосипеда, люлеещ се стол, таблет, мобилен телефон, лаптоп, телевизор, грил и кухненски робот. Жребият определи печелившите:

Светла Асенова Балабанова – телевизор
Александра Иванова Мишева – мобилен телефон
Цвети Георгиева Стоянова – таблет
Дамянка Димитрова Воденичарова – лаптоп
Борислав Йорданов Щупалов – кухненски робот
Георги Александров Николов – грил
Васил Димитров Балабанов – люлеещ се стол
Велосипеди получиха:
Антон Руменов Сичанов,
Константин Иванов Малканов
Мила Георгиева Иванова

Печелившите могат да получат своите награди в срок до 30 дни след тегленето на жребия. Не се допуска размяна на награди за паричната им стойност.

Припомняме, че община Самоков в началото на данъчната кампания за 2018 г. обяви, че тази година ще има томбола с награди за всички, платили данък сгради и такса смет до края на април. Това се прави с цел стимулиране на редовните данъкоплатци. Печелившите участници могат да получат наградите си лично или чрез упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус. След изтичане на срока за получаване неявилите се участници губят правото си. Общински служители нямат право да участват в томболата.