София изпълнява формалните критерии, но има проблеми с корупцията, съдебната власт и БНБ

 

България не е готова да приеме еврото, гласи заключението от сряда на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК), които на всеки две години са длъжни да изготвят конвергентни доклади за напредъка към еврозоната на страните, които са извън нея. Подобно на Еврокомисията, ЕЦБ също посочва проблемите с корупцията, настоява за независима и ефикасна съдебна система, както и независимост на централната банка. Макар че тези условия не са сред формалните критерии за присъединяване към еврозоната, очевидно са пречка пред амбициите на българското правителство да осъществи пробив в тази посока по време на европредседателството си.

От докладите става ясно, че София в най-пълна степен изпълнява номиналните критерии за влизане в пространството на единнната валута сред всички 7 оценени държави, но въпреки това оценката е отрицателна.

Според договора за ЕС формалните критерии за приемане на еврото са пет – дълг под 60% от БВП, дефицит под 3% от БВП, нисък дългосрочен лихвен процент, ниска инфлация и поне 2 г. престой във Валутно-курсовия механизъм II (ERMII), където курсът на валутата не трябва да се отклонява от еврото с повече от +/-15%.

В четвърти пореден доклад, откакто изпълнява номиналните икономически показатели – тоест от 2012 г. насам, София е „скъсана“ по петия, формален критерий – двугодишен престой в ERM II. Това е т. нар. чакалня за еврото, но за България тя е формалност, защото левът е във фиксиран курс към еврото, който не е мърдал през последните 20 години. Въпреки че България настоява левът да бъде допуснат в ERMII, европейските партньори досега не са постигнали консенсус това да се случи по политически причини.

Заключенията на конвергентните доклади са очаквани и не са формална пречка България да изпълни заявеното си намерение в началото на българското европредседателство – да подаде формална заявка за присъединяване към ERMII. По думите на финансовия министър Владислав Горанов това трябва да стане до 30 юни тази година.

От доклада на ЕЦБ ясно се вижда, че ако България изпусне историческия си шанс да подаде заявка за еврото, има опасност след няколко години това да стане на практика невъзможно заради опасността страната отново да започне да не отговаря на критерия за инфлацията. В първите години от еврочленството България драматично се отклоняваше от референтната стойност за инфлацията, но успя да се вмести в този критерий благодарение на финансовата криза.