Владимир Москов

Бизнесмени ще се отчитат на кмета Владимир Москов до колко часа работят заведенията им, съобщиха от общината в Гоце Делчев. Според разпореждането собственици, наeматели/концесионери и ползватели на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги, са длъжни да уведомят писмено Общинска администрация-Гоце Делчев за работното време на съответния търговски обект. Изискването е съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на общината. Заведения за хранене и развлечения с режим на работа след 24 часа трябва да се регистрират в община Гоце Делчев и в Районно управление „Полиция”. При неизпълнение на тези разпоредби се носи административно-наказателна отговорност, като глобата е в размер от 500 до 1000 лева. Образец на заявление за регистрация на работно време може да се получи от информационния център в сградата на Общинска администрация. „След 1 юни започват масови проверки за изпълнение на въпросните разпоредби. На нарушителите ще се налагат глоби”, увери кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов.