Бог работи в мен, за да определи посоката ми и да имам всичко, което Божието слово казва, че мога да имам

Действащ в мен, защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. – ФИЛИПЯНИ 2:13 Според един друг превод този стих гласи: “Бог е, Който работи вътре в нас…” Обичам да разглеждам паралелно Филипяни 2:13 и І Йоана 4:4: “…по-велик е Онзи, Който е в теб (т.е. мен) ….” Бог е в мен! Какво прави Бог в мен? Той работи в мен. Над какво работи? Да желаем и да действаме според благоволението Му. Кое е благоволението Му? Волята Му е да имам всичко, което Божието слово казва, че мога да имам, и да правя всичко, което Божието слово ми казва, че трябва да правя. Бог ме прави способен за това! Бог е в мен и моят дух се радва. Сърцето ми е доволно, че мога да позволя на Бога да работи в мен, да определя посоката ми и дори да действа в още по-голяма степен в живота ми. Как мога да сторя това? Първо, когато повярвам в сърцето си, че Бог е там и че Божието слово е истина. Второ, аз мога дързостно да изповядам това с устата си, защото няма да се радвам на реалността на онова, което Словото казва, че ми принадлежи, ако не го изповядам с устата си. Библията учи, че “…със сърце вярва човек… и с уста прави изповед…” (Римл. 10:10). Изповед: Бог е в мен. Бог работи в мен. Бог действа чрез мен. Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин