ЧЕЗ Груп: Проверихме всички кандидати, чакаме становище от КЗК

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 04 юни – 08 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 04.06.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 07.06.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:  06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40; Ноевци; Селищен Дол; Слаковци; Сопица; Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 04.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:  С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40;

На 04.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Брезнишки Извор;

На 05.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Проданча;

На 05.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Билинци; Брезник; Бутроинци; Видрица:  Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв.17; Гърло:  Общ.Брезник; Ездимирци:  УПИ ІІІ-179, Кв.32; Конска:  УПИ ІІІ-202, Кв.6; Кривонос; Мракетинци; Муртинци; Неделково:  махала Недялкови Ханове; Парамун:  махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15; Ребро; Трън:  9ти Септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов; Филиповци;

На 05.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Врабча:  УПИ VІІ-62,61,Кв.12;

На 06.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 08.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Душинци;

На 08.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Непразненци;

На 08.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Банище; Беренде, Общ. Земен; Брезник:  МТП Ръждавец; Велиново; Габровдол; Гигинци:  УПИ ХІV-219, Кв.22; Горна Секирна:  Местност Валога; Долна Секирна:  МТП Д.Секирна; Ерул; Кошарево; Милкьовци; Режанци; Садовик; Станьовци;

На 08.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Бегуновци;

Община Ковачевци

На 05.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./   На 06.06.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Блатешница:  МТП ТКЗС, П-Л XVII, Пл.N 48, Кв.9, УПИ ХVІІ Кв.6; Враня Стена:  Джоковци; Жабляно:  29012.1.1; Земен:  Албена, Александър Стамболийски, Асен Златарев, Баба Тонка, Белово, Васил Левски, Вилна Зона Муршина Падина, Гео Милев, Гоце Делчев, Груйова, Д-Р Г.М.Димитров, Димитър Благоев, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Земенско Кале, Ивайло, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кирил и Методи, Княз Борис, Кракра, Любен Каравелов, Майстор Миленко, Манастирска, махала Бакалска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала Гледжарска, махала Дойчинова, махала Искренова, махала Митина, махала Митова, махала Царева, махала Язовира, Никола Вапцаров, Никола Петков, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Петър Берон, Пещерско Шосе, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Риша, Самуил, Симеон, Стефан Стамболов, Струма, Тичък, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Тервел, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Яне Сандански; Лобош:  020013 по Квс ,М. Царски Рид, III-154,155, Кв.39, Павлов Дол, УПИ ІX Кв.305, УПИ ІІІ, Кв.42, Царски Рид; Пещера, Общ. Земен; София:  Надежда;

На 05.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./   На 06.06.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./   На 08.06.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Калище;

На 08.06.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Габровдол; Горна Врабча:  Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля:  махала Кукувичарска, махала Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол:  Кв.15; Калотинци; Ковачевци, Общ. Ковачевци:  XXIV-1148, Кв.49, Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка; Косача; Кошарево:  000339; Лобош; Мурено; Перник:  Хасково; Радибош; Ракиловци; Светля; Сирищник:  УПИ ІV-494, Кв.38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино;

Община Перник

На 07.06.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Боснек:  070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, махала Влахова, махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 04.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:  Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол

На 04.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник:  Витоша, Люлин, Малашевска, Оборище, Протожерица, Рила, Родопи, Стара Планина, Странджа, Шибой, Шипка

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Диканя:  X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв.116а, ПИ 203, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Гълъбник:  Кв.25 УПИ XІІІ-353, УПИ VІІ-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя:  884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Дрен:  V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:  VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, махала Дукова

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:  ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 07.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 07.06.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:  Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, махала Язовира, Младост, Мусала, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

На 08.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:  Местн.Задбудилица

Община Радомир

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, махала Андронова, махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна; Борнарево:  УПИИ I-066007 Кв.66; Копаница; Перник:  Железничарска; Радомир:  Махала Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин;

На 04.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:  П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1;

На 04.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:  бившо ТКЗС;

На 05.06.2018 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Дрен:  Втора, Двадесет и Трета, М.Попова Махала, Осемдесета, Осемнадесета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Сто и Девета, Сто и Осма, Тридесет и Девета, Тридесет и Седма, Тридесета, Четиридесет и Пета, Четиридесета, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета;

На 07.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч./   На 08.06.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Владимир:  ПИ 149 Кв,14; Долна Диканя; Долни Раковец:  Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л ІХ-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1; Друган:  VІ-485,Кв. 45, Чачулова Махала; Кондофрей:  Общ.Радомир; Радомир:  Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг; Стефаново, Общ. Радомир:  махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ ІX-1083,1084; Червена Могила;

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 06.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярджиловци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;

Община Трън

На 04.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Вукан:  УПИ III-130 Кв.12;

На 04.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън:  Стълб 32, Клон А;

На 04.06.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ –  Бусинци; Видрар; Горна Мелна:  87; Горочевци; Докьовци; Долна Мелна:  Нупи 12; Дълга Лука:  УПИ IV-71, Кв.17; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева Река; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Шипковица;

На 07.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лялинци:  I-259 Кв.13;

На 08.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:  Денчо Знеполски, махала Кошарите;

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP