Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще плаща на болниците само за конкретно приложеното количество лекарство при химиотерапията на даден пациент, а не както досега – за отчетените от болниците опаковки. Така касата очаква да намали неефективните разходи за лекарства, включително да редуцира изхвърляните от болниците остатъци, които сега също се плащат от фонда и при някои болници достигат 15-20%. Това обявиха от здравната каса в понеделник.

Освен това така се очаква да се редуцират и случаите, при които болниците отчитат по-високи количества лекарства за един пациент от съответстващите на неговото тегло.

Разходът за лекарства на здравната каса тази година ще надхвърли 1 млрд. лева и е единственото перо, по което се очаква сериозен преразход от около 100 млн. лева. За онкологични лекарства в болниците касата ще плати над 300 млн. лева.

През тази година касата залага няколко нови момента при контрола и плащането на онколечението в болниците.

„Здравната каса ще плаща за всеки случай само приложеното количество лекарствено вещество, а не за цели опаковки, каквито бяха трактовките на Наредба 4 на някои изпълнители на медицинска помощ“, обясни Гева Стоилова, началник-отдел в дирекция „Болнична помощ“.

Сега остатъците от опаковките, които не са приложени на пациентите, се изхвърлят, но касата пак плаща на болниците за тях. Затова касата задължи лечебните заведения да организират графика на химиотерапията по начин, по който медикаментите да се оползотворяват с най-малко остатъци.

„Има болници с до 3% остатък и такива с 15-20% остатък“, обясни шефката на лекарствената дирекция на касата д-р Галя Кондева.