Блокът на ул. „Св. Иван Рилски” 72

7 многофамилни жилищни сгради ще се санират в Дупница. Това стана ясло, след като със свое писмо зам.-министърът на МРРБ Деница Николова уведоми кмета на община Дупница инж. Методи Чимев, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е одобрил проектното предложение за саниране на 7 многофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отпуснати 2 478 881,73 лв. безвъзмездна финансова помощ по тази програма за въвеждане на енергоспестяващите мерки.

Методи Чимев

Следващата седмица инж. Чимев ще сключи договора за средствата, след което започва да тече 18-месечен срок, в който трябва да бъдат проведени процедурите по избор на изпълнители и реализирано санирането.

Блоковете бяха определени от комисията още като стартира програмата преди 2 години, а останалите очакват държавно финансиране по Националната програма, по която 23 блока в Дупница бяха санирани.

7-те многофамилни жилищни сгради са: на ул. „Трети гвардейски полк“ 12 и 14, ул. „Велико Търново” 1, ул. „Св. Иван Рилски” 72, ул. „Иван Вазов“ 59, бл. 90 в жк „Бистрица” и бл. 4 в жк „Развесена върба”, а общият брой на домакинствата в тези сгради е 174.