Минка Капитанова

 Катрин Станкова получи разрешение да направи къща за гости с подземен гараж в Ковачевица, и Виолета Касова от Огняново се заема с туризъм

Семейни хотели и къщи за гости никнат като гъби в курортните села Огняново, Балдево, Ковачевица и Марчево в община Гърмен. Собственици на къщи за гости масово променят предназначението на обектите си в семейни хотели поради наплива на туристи. В последните месеци община Гърмен се радва на засилен инвеститорски интерес. Само за май месец кметът Минка Капитанова след решения на ОбС е одобрила осем инвеститорски намерения за изработване на ПУП за  строителство на семейни хотели, както и за смяна на предназначението на действащи къщи за гости на територията на общината, които разширяват дейността си. Така със заповед №206 кметът на общината Минка Капитанова на база решение на ОбС дава разрешение за изработването на комплексен проект в с. Марчево за инвестиционна инициатива за строителство на „Семеен хотел“ на Ивайло Борисов Попов от Благоевград.

Инвеститорът е получил одобрението на община Гърмен за изменение на подробния устройствен план на обекта, като предназначението му е да стане от „мотел“ в „семеен хотел”.

Със заповед №202 от  месец май, подписана от кмета на общината Минка Капитанова след решение на общинските съветници от ОбС-Гърмен е дадена зелена светлина за изработване на подробен устройствен план за изграждане на  обект „Къща за гости с подземен гараж“ – село Ковачевица на Катрин Наскова Станкова от София. Инвестиционният проект за обекта е „Възстановяване, реконструкция, адаптация и преустройство на жилищна сграда в къща за гости с подземен етаж в кв. 22 по плана на село Ковачевица”. Удовлетворени от ОбС-Гърмен са и инвестиционните намерения за строителство на „Къща за гости” в курортното село Огняново на Виолета Костадинова Касова от същото село. Със заповед №197 от месец май кметът на общината Минка Капитанова е дала разрешение за изготвянето на ПУП и строежът да бъде реализиран в най-кратки срокове в кв. 46 по плана на с. Огняново.

ОбС-Гърмен и кметът Минка Капитанова са одобрили  инвестиционните намерения и на управителя на „САС ГРУП“ ЕООД със седалище гр. София, жк „Стрелбище”, ул. „Руен” №20, ап.7. Със Заповед 187 на софийското дружество се разрешава да изпълни проекта си в кв. 26 по плана на село Ковачевица – именно „КПИИ – „Възрожденска къща за екотуризъм“. Обектът е бил отреден за пионерски лагер и се отделя в самостоятелен УПИ-5-466 и 5651кв. 26 зе Възрожденска къща за екотуризъм.

Да бъде изработен подробен устройствен план за обект “Смяна на предназначение на жилищна сграда с пристройка и надстройка в „Къща за гости с барбекю“ в село Огняново, е удобрено със заповед 155. Заявителят на инвестиционното намерение е Радка  Иванова Гюргакова – управител на „ИГГ Груп“ ЕООД – село Огняново.

Одобрение със заповед № 155 е получило и инвестиционното намерение на известния гоцеделчевски хотелиер и ресторантьор Валентин А. Четрафилов, на когото се дава картбланш за изработване на ПУП за реализиране на строителсво в местността Голек в землището на село Марчево на обект „Къщи за гости, спортни обекти и площадки, паркинг”.

 Удовлетворено от общинските съветници от ОбС-Гърмен и кмета Минка Капитанова е и постъпилото заявление от ЕТ “Мираж-Вили Куртова“ в село Огняново. Инвестиционният проект на дружеството за обект „Преустройство и промяна на предназначение на къща за гости в семеен хотел и пристройка” е одобрен на 02.05.2018 г.

Освен интерес към строителството на семейни хотели и къщи за гости в община Гърмен в последните месеци се наблюдава и интерес към строителство на промишлени предприятия. Такъв е  случаят в с. Рибново и заявените инвестиционни намерения на Фатме Арнаутска. Със заповед, подписана от кмета Минка Капитанова под №203, е одобрено и се дава картбланш на инвестиционното намерение на Фатме Таирова Арнаутска от  село Рибново. С настоящата заповед се одобрява на заявителката Арнаутска изработването на подробен устройствен план за застрояване на ПИ № 036001, в местността К. торище от землището на село Рибново на обект „Шивашки цех, склад, офис и търговски обект“.