Александър Иванов

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков покани бизнес дамата Роза Иванова да ремонтира детска градина „Калина Малина” за 575 370.64 лв. без ДДС с фирма „АЛЕКСАНДЪР 49” ЕООД. Любопитна подробност е, че до 7 февруари тази година управител на същата фирма според търговския регистър е общинският съветник Александър Иванов. Той е част от Сдружението на строителите в Петрич. Според петричани прехвърлянето на фирмата има за цел съветникът да избегне конфликта на интереси и директното сочене с пръст. Иванов беше силно атакуван за конфликт на интереси и за използването на позицията си като общински съветник, за да бъде назначена съпругата му Рилка за шеф на административно-правния отдел на община Петрич. Александър Иванов обаче е категоричен, че съпругата му си има собствен професионален път и той не се меси там, а в момента дори е извън борда на фирмата и няма никакъв проблем.

Община Петрич минава на пряко договаряне за поръчката, след като се оказа, че единственият кандидат „ЗА ПЕТРИЧ“ ДЗЗД не отговаря на изискванията. Поръчката е по проект за обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство на детската градина“. Сега кметът Бръчков очаква Роза Иванова от Петрич да представи в общината своята оферта.

Ремонтът на детското заведение е част от обществена поръчка за обновяването на няколко учебни заведения. Точният предмет е:  „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“. Ремонти ще има в основната сграда на СОУ „Н. Вапцаров” – гр. Петрич“; обновяване на основна сграда и дворно пространство на 3-то СОУ „Гоце Делчев” – гр. Петрич“; обновяване на основна сграда и дворно пространство на ДГ „Калина Малина” – гр. Петрич“ и обновяване на основна сграда и дворно пространство на Гимназия „Пейо Яворов” – гр. Петрич“.

Роза Иванова трябва да представи офертата си в срок до 17,00 часа на 07.06.2018 г. в ОбА-Петрич. Преговарянето ще се проведе в заседателната зала на ОбА на 08.06.2018 г. от 11,00 часа от общинска комисия. В обществената поръчка се посочва още, че срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 6 м., считано от крайния срок за получаване на офертите, а срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 90 и по-дълъг от 150 календарни дни. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 575 370,64 лв. без ДДС, като сумата е разпределена на подобекти – подобект 1 –  333 904,01 лв. без ДДС  и Подобект 2 – 241 466,63 лв. без ДДС, а гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Фирмата не за първи път ще участва в изпълнението на обществени поръчки на община Петрич. През лятото на миналата година „Александър 49” ЕООД са санирали блок за стойност 1 152 531.08 лв. без ДДС

През 2014-а фирмата участва в обединение „Петрич 2014″ДЗЗД, което санира детски градини в Петричко за 713 245.06 лв. без ДДС. През 2008 г. „Александър 49” ЕООД е строила сграда на три етажа в Петрич за 199 111 лв. без ДДС.