Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11 юни – 15 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Банско:   местност  Малка Ливада, местност  Рупчовец, местност  Свети Георги, Патриарх Евтимий

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Гостун

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Добринище:   9ти Септември, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Борис Парапунов, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги Темелков, Георги.С.Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, М. Тепченик, Македония, Места, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р.Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Обидим:   000024 ЕККТЕ 53059, местност  Долене

На 14.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   VІІІ-138, Кв.13, VІІІ-34 Кв.13

На 14.06.2018 г. /08:45 – 12:15 ч./ –  Банско:   местност  Рупчовец

На 14.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Добринище:   Адам Трънка, Иван Козарев, местност  Гоце Делчев, местност  Лаговете, Неуточнен Адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

Община Белица

На 14.06.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Петнадесета, Седемнадесета, Тринадесета, Четирнадесета, Шестнадесета

Община Благоевград

На 11.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, местност  Бодрост, местност  Добро Поле, местност  Картала, местност  Конярнико, местност  Септемврийче, местност  Тепавиците, местност  Широканска, ПИ №001451

На 11.06.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Гемеджиите, Георги Попов, Искър, Люляк, местност  Под Черквата, местност  Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Струмско Център, Яне Сандански

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Падеш:   Будишка

На 11.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   319001, 410002, Брезово, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала  Брезово, махала  Брезовска, махала  Милово Тп Милово, махала  Петковци, Месност Демирево, местност  Горно Демирево, местност  Ковачница, Осойната

На 11.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Славово

На 11.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Горно Хърсово:   Горни Валог, махала  Буровци, махала  Горни Двояци, махала  Долни Двояци, махала  Михтарци, махала  Мъртвако, махала  Новоселци, махала  Панчовци, махала  Пържово, махала  Стойковци, махала  Тачовци, махала  Шоповци, местност  Валого, местност  Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 11.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала Ваканинци, махала Щърбевци, махала  Веляци, извън регулация, местност  Атанасова Падина, местност  Бобови Ниви, местност  Градището, местност  Клено, местност  Мучова Чука, местност  Ръженици, местност  Ръжениците, местност  Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 11.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Рилци:   местност  Арсовото, местност  Цонева Межда, Телкиево Дере

На 11.06.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   Тевнико

На 11.06.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Благоевград:   Алея на Здравето, Антим I, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Бадемите, Баларбаши, Бистрица, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, Еленово, Иван Михайлов, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Мелник, местност  Баларбаши, местност  Бачиново, местност  Медунски Андък, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Петър Стоянов, Преспа, Родолюбие, Сотир Атанасов, Стара Планина, Стефан Стамболов, Струмско Център, Христо Силянов, Христо Чернопеев, Цар Борис I

На 11.06.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   извън регулация, До С.Дъбрава

На 11.06.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:   006009, 006010, 035028, Въчевица, Изгрев, Имот 27231.501.203, местност  Буковец, местност  Валтата, местност  Гошевица, местност  Ушите, местност  Чуката, Пи-125 Кв.12, С. Еленово, М. Еминова Нива,, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 11.06.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   005014, 005018, Васил Левски, местност  Кури Дере, Ул. Предел, УПИ VI-405, Кв.26, УПИ XV-391,Кв.6, Упи-І-394,Кв.13, Упи-Х-159,Кв.4

На 11.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност  Бодрост, местност  Добро Поле, местност  Здравец, местност  Карталско Дере, местност  Мингингова Поляна, местност  Септемврийче, Р-Н Рибарника

На 12.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Селище, Общ. Благоевград:   УПИ VІ-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, местност  Гребовски Рид, местност  Гуйначки Андък, местност  Гьочковски Андък, Оралище

На 14.06.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, 04279.629.76, VII – 5799, Кв. 11, Андрей Ляпчев, Баба Тонка, Битоля, Броди, Броди, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.26, УПИ ІІ-9114,Упи Ііі-9115,9116, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност  Армутлука, местност  Опитно Поле, местност  Пенков Чифлик, местност  Песока-Оранжерии, местност  Песоко, местност  Под Черквата, местност  Шейница, Огражден, Освобождение, Освобождение, Панайот Волов, Пейо К.Яворов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Сергей Румянцев, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струга, Струга, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Трудолюбие, Ул. Кресна и Ул. Освобождение, УПИ-XIV и УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв по плана на, УПИ-XIV и УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На, Христо Ботев, Цар Самуил, Чавдар, Шейница-Ш.24, Юрий Гагарин, Яне Сандански, Яне Сандански

Община Гоце Делчев

На 12.06.2018 г. /09:45 – 12:00 ч./ –  Брезница:   Антон Иванов, Балийца, Барата, Бело Море, Васил Левски, Гео Милев, Георги С.Раковски, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Спас Белухов-Пането, Стопански Двор, Татарка, Туфча, Ушите, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 11.06.2018 г. /08:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Драма

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, местност  Мочура

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Копривлен:   024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Хаджидимово:   VIII, І-319, Кв.81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност  Савака, местност  Свети Димитър, местност  Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни Ливади, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Парка – Упи-V, Кв.30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски, Арда, Марица, Пирин, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Полковник Борис Дрангов, Преспа, Прилеп, Тунджа, Тунджа, Христо Силянов, Цариброд

На 11.06.2018 г. /11:00 – 16:30 ч./ –  Корница:   Анещи Узунов, Георги Бенковски, Драгоман, Иван Вазов, Иван Козарев, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност  Кръста, Неуточнен Адрес, Пирин, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   II-16, местност  Мочура, Кирил и Методий, местност  Мочура Землище Гоце, местност  Сушица, Стара Планина

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Гърмен

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Горно Грамаде, Двадесет и Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Иван Вазов, Кьосе Баир, местност  Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Седма, Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4, Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста

На 12.06.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Клиентите Захранени от ТП Почивен Дом/Петелов/

На 12.06.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Драма, Искър, Славянска, Солун, Средна Гора, Тодор Александров, Юг

На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Арда, Арда, Беласица, Енос, Завоя на Черна, Лозенград, Марица, Марица, Марица, Марица 5а, Мидия, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Полковник Борис Дрангов, Полковник Борис Дрангов, Стойо Льондев, Струга, Тунджа, Шар Планина

На 12.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес

На 12.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Ново Лески

На 12.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 12.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Дунав

На 12.06.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   местност  Мочура, Пенчо Славейков

На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски, Беласица, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Сливница, Стара Планина, Шар Планина

На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Арда, Марица, Марица 5а, Полковник Борис Дрангов

Община Гърмен

На 12.06.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Долно Дряново

Община Петрич

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марикостиново:   Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 11.06.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 12.06.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Даме Груев, Ел-Тепе, Изток, Кочо Мавродиев, Осогово, Полковник Дрангов, Просвета, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ ХІІІ-3694, Кв.312, УПИ ХХ Кв.314, ХІІІ, Христо Чернопеев

На 11.06.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България, Зиче, местност  Бухото, местност  Зиче, местност  Неволница, местност  Неволница Лозята, местност  Неволница-Лозята, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Полковник Дрангов

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Брегалница, Гарата, Даме Груев, Ел-Тепе, Здравец, Иван Апостолов, Калина, Кестен, Кочо Мавродиев, местност  Под Гарата, Пирин, Полковник Дрангов, Свобода, Явор

На 12.06.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България, Връх Бузлуджа, Калабак, Капитан Джингаров, Никола Вапцаров, Река Осъм, Стадионска, Цар Симеон

На 12.06.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   местност  Чалията

На 13.06.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Братя Миладинови, България, Вардар, Възраждане, Гео Милев, Гоце Делчев, Кукуш, Лазар Маджаров, Македония, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Пере Тошев, Полковник Дрангов, Пощенска, Славянска, Тома Митов, Цар Борис III

Община Разлог

На 11.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Банско:   Цар Симеон

На 11.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   местност  Кривосер

На 11.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност  Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 11.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Баба Магдалена, Христо Ботев

На 11.06.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 13.06.2018 г. /08:00 – 08:15 ч.; 12:30 – 16:15 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   местност  Семково

На 13.06.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Градево:   местност  Бяла Поляна, Требища

На 13.06.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Разлог:   местност  Логовете, местност  Предел, Предел

На 13.06.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Разлог:   местност  Пети Километър, местност  Предел

На 13.06.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски, Гарата, Илинден, местност  Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Подполковник Спиридонов, Христо Ботев, Цар Иван Асен II, Шаркьой

На 14.06.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   местност  Баба Цвета, местност  Кошольовото, местност  Мразеница, местност  Предел, Предел

Община Сандански

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Игралище:   Околовръстен Полигон

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Мелник:   Мелник

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Никудин

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Вълково:   Барата, Ормана, С. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Кръстилци

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Палат

На 11.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Сандански:   65334,104,23, местност  Речичка Река, местност  Соколовец, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Стара Гара, Р-Н Топливо, Топорков Орман, Юрий Гагарин

На 11.06.2018 г. /09:00 – 12:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Велющец

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Плоски:   Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка

На 12.06.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Сандански:   Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, местност  Паркова Зона

На 12.06.2018 г. /11:00 – 14:30 ч./ –  Левуново:   Гоце Делчев, местност  Стопански Двор, Яне Сандански

На 12.06.2018 г. /12:30 – 15:15 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански:   Бели Брег, местност  Падарката

На 13.06.2018 г. /08:30 – 10:30 ч./ –  Поленица:   Бански път

На 13.06.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Сандански:   Васил Кънчев, Иван Рилски, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 13.06.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:   Банска

Община Симитли

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Крупник:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Трайков, Даме Груев, Димитър Благоев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кресненско Въстание, Крупник, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 11.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Полена:   Вела Пеева, Георги Димитров, Зеленка, махала  Ширината, местност  Долна Сушица, местност  Епрец, местност  Училището, Потока, Руен, Упи-Хі-58 Кв.11, Христо Ботев, Ширините

На 11.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 15.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   Симитли

На 12.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ –  Ракитна:   004077, 010040, махала  Лулейска

На 12.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ –  Полето:   Галабарци

На 12.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли:   Калайджийска, Чакърска

На 12.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ –  Черниче:   М.Сухата Река

Община Хаджидимово

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Васил Левски, Вела Пеева, Драма, Елин Пелин, Илезица, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Места, Неврокоп, Октомври, Орфей, П.Р.Славейков, Пи -778, Родопа, Свилен Русев, Селище, Славянка, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Христо Ботев, Чавдар Войвода

На 11.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен:   Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Якоруда

На 12.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Якоруда:   7-ми Октомври, Алпийска, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Екзарх Йосиф, Кирил и Методи, Кожух, Места/П.Джеджеров/, местност  Трещеник, Миланица/Осма/, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Петко Р.Славейков, Рила, Седма, Софроний, Средна Гора, Стефан Караджа/Никола Карад, Стокевица, Трещеник, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Якорущица

На 12.06.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 13.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Якоруда:   Алпийска, местност  Трещеник, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:00 – 12:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бел Камен

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 14:00 – 15:00 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:   Баница

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Конарско; Рохлева; Смолево:   038217;Черна Места; Юруково:   местност  Каменако

Якоруда:   Васил Левски, Витоша, местност  Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитров, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов, Якорущица

На 12.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 15.06.2018 г. /08:45 – 15:30 ч./ –  Бунцево

На 12.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Якоруда:   Витоша, местност  Трещеник, Ореховица, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/

На 15.06.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Якоруда:   Алпийска, Белмекен, Бърдо, Васил Левски, Градище/Трета/, Изгрев, Никифор Филипов, Пета/Поп Филип Стоянов/, Пирин, Солун/Мустафа Кьоров/, Стара Планина, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Якорудски Бор

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP