22 000 лв. приходи от наеми отчете председателят на 107- годишната потребителна кооперация „Напредък“ в Долна баня Стефан Троянски по време на общо изборно събрание. Отчетеният период е за 2017 г. През отчетната година бе продаден и бившият кожухарски цех в града за 87 хил. лв. 143-ма са член-кооператорите в момента, които имат дялов капитал от 31 180 лв.

Приходите от производство са 52 000 лв. и други приходи за 109 хил. лв., или общо приходите са 527 хил. лв. Увеличението спрямо предходната 2016 година е със 109 хил. лв.

Разходите през отчетната година пък са в размер на 522 хил. лв., или печалбата за годината е само 5 хил. лв.

Общото количество произведен хляб в долнобанската фурна е 112 хил. кг, което е със 7 хил. кг повече от предходната година. Произведените тестени изделия пък възлизат на 8 хил. кг. Проблемите и през отчетната година продължават да са свързани с оскъдните домакински бюджетни средства и тяхното преразпределяне към закупуване на стоки от първа необходимост, наличието на много частни магазини и често прилаганата нелоялна конкуренция, липсата на квалифициран и мотивиран персонал.

В новия Управителен съвет членовете на долнобанската кооперация гласуваха доверие на Елмира Димитрова и Георги Христов от Долна баня, Георги Михайлов от село Марица, Иван Славчев от село Гуцал, в Контролния съвет на инж. Григор Пандов, Кирил Боявджиев и Ивайло Бончев.

Председател остава Стефан Троянски, тъй като той бе избран в средата на мандата.