Подписването на меморандума

Кметът на Перник Вяра Церовска и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Иванова-Барес подписаха меморандум за съвместни действия, свързани с изграждането на индустриална зона на територията на пернишкия кв. ”Караманица”. „Община Перник има обявени 346 261 кв. метра земя като индустриална зона. В момента те не са в добро състояние, до тях обаче е изграден удобен достъп. Смисълът на меморандума, който подписахме, е да може тази територия да се очертае като отделни терени, между които да има добри пътища, електроснабдяване, възможност за вода и газифициране. Тези терени да бъдат дадени на хора, които имат желание да развият своя бизнес, за да може в Перник да има повече работни места, по-голям обмен, търговия и развитие за региона“, сподели кметът Вяра Церовска. „Ние се намираме на уникално място и възможностите трябва да бъдат използвани максимално. През 2020 година ще бъде приключена и реконструкцията на жп линията София – Перник – Радомир. Тя ще бъде двойна, всичко, което имаме като даденост, трябва да бъде ангажирано, за да може Перник да се развива и да бъде по-привлекателно място за инвестиции и за развитие“, уточни кметът. Терените, които ще бъдат използвани, представляват бивши промишлени зони в квартал ”Караманица» и са отредени към настоящия момент за индустрилна зона по регулационния план на града, с площ за всички терени 346 261 кв.м.