Васил Стоянов и останалите участници в търга за дървесина в Самоков

Членът на комисията Н. Николов: Не е ли в конфликт на интереси у правителят на „Васкос“ и защо не е подал декларация, подписах документите с „особено мнение“?

Стоянов: Изряден съм, участници недоволстваха: Предопределени ли са обектите, защо нямаше наддаване? Има ли договорки, или не?

Дърводобивникът и общински съветник от „Евророма” Васил Стоянов с фирмата си „Васкос” брои рекордните 101 012 лв. за два обекта за иглолистна дървесина в общински гори на Самоков.

Единият обект се намира в местността Борчетата-Ридо за 495 куб.м, а другият в местността Ръжана в землището на с. Продановци с количество дървесина 1088 куб. м. Тръжни документи за същия обект на Ридо бе подал и Анатоли Пилищаров, който е управител на Фирма „Арса лес“. Още при първоначалната стъпка за надаване от 5% на стойност 1370 лв. Пилищаров не потвърди участието си и се отказа. Така обектите бяха спечелени от Васил Стоянов.

По време на търга общинският съветник от БСП Николай Николов, който бе и член в комисията, постави ребром въпроса защо участникът в търга Васил Стоянов, който е и общински съветник, не е подал декларация за конфликт на интереси. „Стоянов е общински съветник и според мен трябва предварително да си подава такава декларация в комисията за конфликт на интереси. Може и да няма конфликт, но би трябвало да се подаде, той е публична личност. Защо в тръжните документи не са въведени тези условия? Подписах протокола с „особено мнение“, защото за мен той няма такава декларация“, каза Николов.

В отговор шефът на лесничейството Владимир Малинов каза, че по наредбата, по която работят, участниците не са задължени да подават такива декларации, но обеща да се консултира с юрист по закон дали е необходимо. По време на търга стана ясно, че Георги Големинов, също общински съветник в ОбС-Самоков, е лицензиран лесовъд на трудов договор във фирмата на Васил Стоянов, което провокира много въпроси.

Пред в. „Вяра” Стоянов сподели, че никога не е гласувал решения на ОбС, свързани с горските територии за общински и държавни гори: “Давам си отвод, когато трябва да се гласуват подобни решения. Категоричен съм, че не съм в конфликт на интереси“, сподели Стоянов. Недоволни участници в търга обаче попитаха: „Защо едни и същи дърводобивници участват в общинските търгове?”

Петчленната комисия бе оглавена от инж. Владимир Малинов – директор на Общинско лесничейство-Самоков. Членове на комисията бяха Петър Лукайчев – юрист в община Самоков, Венета Захариева – счетоводител в Общинско лесничейство-Самоков, Ани Гюдурова – лесничей в общинско лесничейство, Николай Николов – общински съветник от БСП-Самоков.

Комисията последователно отвори всеки плик по реда на постъпването им и провери наличните в него документи. Всеки кандидат обявяваше предлаганите суми, които са обвързвани с тях, без право да се позовават на грешка. Председателят Малинов обявяваше предложената окончателна цена и спечелилия търга кандидат. Разиграните обекти за продажба на стояща дървесина на корен бяха единадесет, а фирмите, подали тръжни документи, бяха 7, сред които: Фирма „Кедър лес“ с управител Георги Мутавчийски, „Васкос“ с управител Васил Стоянов, „Арса лес“ с управител Апостол Пилищаров, „Ласкин лес“ с управител Николай Ласкин, „Лес транс ико“ с управител Александър Котарски, „Венци 2003“ с управител Венцислав Стойменов, „Вива лес“ с управител Анатоли Михов.

Георги Мутавчийски с фирмата си „Кедър лес” брои 50 087 лв. за един обект, находящ се в местността Борчетата –Ридо –Самоков. Тръжни документи за този обект беше подал и съветникът Васил Стоянов, но не се яви.

Николай Ласкин с фирмата си „Ласкин лес” брои 47 992 лв. за един обект за иглолистна дървесина в местността Белчаница в землището на с. Белчин за 637 куб.м. Оферта за този обект бе подал и Васил Стоянов, но не се яви.

Сред участниците в търга бе и Венцислав Стоименов, който е управител на фирма „Венци 2003“. Той спечели два обекта в землището на с. Радуил в местностите Сайте и Св. Иван. От единия обект трябва да добие 579 куб.м дървесина на стойност  16 242, а от другия 544 куб.м на стойност 16 470 лв. За участие за двата обекта бяха подадени тръжни документи от фирма „Лестранс ико“ с управител Александър Котарски, но не се яви.

Един от спечелените от Котарски обекти се намира в местността Св. Иван в землището на с. Радуил с количество дървесина 209 на стойност 7507 лв. Вторият обект също се намира в землището на с. Радуил в местността Лисичина с количество дървесина 212 куб.м на стойност 5315 лв. Третият обект се намира в м. Китката  в Радуил с количество дървесина 173 куб.м, на стойност  4666 лв. и четвъртият обект се намира в м. Момчиловица в землището на Радуил със 185 куб.м дървесина на стойност 4707 лв. Общата кубатура на трите имота възлиза на 779 куб.м на обща стойност 22 195 лв.

Анатоли Михов – управител на фирма „Вива лес“, спечели един обект в землището на с. Радуил в местността Шулиман с количество дървесина 285 куб.м на стойност 6633 лв.

Обектите бяха 11 – на територията на община Самоков за общо 285 куб.м, 209 куб.м, 212 куб.м, 173 куб.м, 185 куб.м, 579 куб.м, 554 куб.м., 637 куб.м, 983 куб.м, 1088 куб.м, 495 куб.м. Търгът премина без наддаване за всичките тези обекти. „Предопределени ли са обектите преди търговете? Защо нямаше наддаване? Всичко договорено ли беше, или не?“ – питаха самоковци.

След търга се чуха отново различни коментари и въпроси от недоволни участници. Един от въпросите бе: „Нагласени ли са търговете в Общинско лесничейство-Самоков?“ Има ли право директорът на Общинско лесничейство Владимир Малинов да бъде участник в комисията и да разлиства тръжни документи?”

По време на търга правеше впечатление, че определени фирми са подали тръжни документи за различни обекти, но незнайно защо и поради какви причини не влязоха в залата. „Подалите фирми документи за различни обекти търпеливо чакаха пред залата, но не пожелаха да влязат и да се явят за останалите, посочени от тях обекти. В залата влизаше само по един човек. Така много от подадените тръжни документи на участниците отпаднаха и не бяха отваряни пликовете”, съобщиха присъстващи на процедурата. Според разпоредби на общината до участие в търгове за продажба на дървесина от горите на Общинско лесничейство се изисква документ от общината, че фирмата отговаря на определени условия – да притежава обект или да е наемател на обект за преработка на дървесина, за който обект има издаден акт 16 или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Според дърводобивници тези условия целенасочено ограничават участието на голяма част от дървопреработвателите в Самоков.

„Законът за горите и наредбата, която определя реда за продажбата на дървесина, не предвиждат такива условия. Това също предопределя участниците в общинските търгове“, оплакват се дърводобивници и питат: „Законни ли са начините за провеждане на общинските търгове за дървесина и прокуратурата ще се самосезира ли?“. Страниците на в. “Вяра“ остават отворени за мнения и становища по темата.

1 коментар

  1. Една история за това как съм върнал съпруга си. Моят свят и животът ми се завръщат! След една година на счупени отношения съпругът ми ме уведоми за причините. Чувствах се, че животът ми е на път да свърши, почти се самоубих, бях емоционално настроен от много дълго време. (Благодарение на един магьосник, наречен NHAGA), когото срещнах онлайн. Един верен ден, докато плават през интернет, съм свидетел на свидетелството на тази велика жена. Някои хора свидетелстват, че тя е върнала своето бивш гадже, някои признават, че тя възстановява матката, изцелява рак и други болести, някои признават, че може да хвърли заклинание, за да спре развода и т.н. Също така срещнах специално свидетелство за жена на име CINDY, тя свидетелства за това как тя е довела нейния приятел Ex за по-малко от два дни, а в края на свидетелските си показания тя се отказва от имейл адреса си д-р NHAGA. След като прочетох всичко това, реших да опитам. Свързах се с нея по електронна поща (nhagasolutions@gmail.com) и обясни проблема и тя ми каза да не се притеснявам, че след 72 часа съпругът ми ще се върне при мен. За моя изненада съпругът ми дойде при мен и ме помоли да му простя. Решихме проблемите си и сме по-щастливи от преди …
    Д-р НХАГА е наистина талантлива жена и няма да спра да я публикувам, защото тя е чудесна жена … Ако имате проблем и търсите решение за решаване на всички ваши проблеми Свържете се с нея по електронната си поща (nhagasolutions @ gmail. COM

Comments are closed.