Деница обожава стихотворението на шотландския поет Робърт Бърнс „В цъфналата ръж”. Деница не само рецитира безпогрешно стиховете, но и като лирическата героиня Джени често я хващат запъхтяна в цъфналата ръж.

 

Идейки си запъхтяна

вечерта веднъж,

Джени вир-водица стана

в цъфналата ръж.

Джени зъзне цяла, Джени

пламва изведнъж.

Бърза, мокра до колени,

в цъфналата ръж.

Ако някой срещне някой

в цъфналата ръж

и целуне този някой

някого веднъж,

то нима ще знае всякой

де, кога веднъж

някого целувал някой

в цъфналата ръж?

 

Please follow and like us: