Димитър Бръчков

Фирма „Стройкомерс-58“ ЕООД с управител Константин Соколов сечели обявената обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи, свързани с физкултурния салон и прилежащата към него съблекалня на Средно училище „Антон Попов“ в Петрич. Фирмата е била единствена, която е играела за обществената поръчка на стойност 59 701 лв. без ДДС. Сумата включва 57 535 лв., които отиват за строителните работи от общите 59 701 лв., като 1666 лв. ще са за проектиране и още 500 лв. към предложената цена са за авторски надзор. Тричленна комисия, която е назначена със заповед от кмета Димитър Бръчков, е открила нередности в документацията на фирмата, която трябва да ги поправи в петдневен срок. През това време цялата налична книжнина се съхранява под наблюдение в стая в община Петрич до изтичане на поправителния срок.