Молим Бог да ни прости. Думата прощавам на гръцки означава поставям другия човек заедно с мен, съв-местявам. Когато казваме на Бога да ни прости, нямаме предвид това, което разбираме на новогръцки: прости ми! Тоест един човек има проблем с нас, нещо сме му направили, ядосал се е, гневен е, не иска да ни види пред себе си, защото сме го  наранили, и му казваме: Прости ми, че ти сторих зло!, а  той се опитва да ни прости, тоест да зачеркне нашия грях. Думата прощавам има по-дълбок смисъл, не просто зачерквам твоя грях, не означава да казваме на Бога: зачеркни греховете ни, Бог не държи един лист и върху него да пише нашите грехове, а Той да казва:

             – Не, няма да ти простя!

             – Прости ми!

             – Не ти прощавам!

             – Бре, детето ми, прости ми!

             – Не ти прощавам!

             – Прости ми!

            – Не ти прощавам! Да ми кажеш хиляда пъти прости ми, ще видя дали ще  ти простя!

      Тези неща са човешки, детски,  правихме ги, когато бяхме в училище. Когато казваш на Бога прости ми!, това не означава, че Бог таи злоба към теб, или помни дадености против теб. Не. Прости ми! означава: много Те моля, Боже мой, изцели моето същество, което е наранено, обезобразено, изкривено, изцели ме с Твоето присъствие и ме постави отново в Твоята бащинска прегръдка, прости ми с Твоята любов, която имаш, но аз не я разбирам, понеже  съм болен, сляп, страстен, изопачен, не разбирам, че ме обичаш, проповядва лимасолският митрополит Атанасий. Ти ме обичаш, да, грижиш се за мен, даваш ми всичко, но за съжаление не  го разбирам. Прошката е движение, където  молим Бога да ни изцели, защото в крайна сметка ние имаме проблем, не Бог.  Въпросът е , че не Бог има нужда от изцеление, а аз имам нужда. Бог не таи злоба към мен, задето съм направил глупости, нито ми се мръщи, нито ми е нервиран, но моите пороци, страсти, болести именно убиват моята душа. Грехът убива душата ми, той е отрова, която ще убие мен; той не убива Бога. Затова казвам на Бога прости ми,  Ти, Който си Лекар, очисти ме от тази отрова, да се очистят очите ми, сърцето ми, да се оживя, да се оживотворя, защото умирам и загивам.