Момент от срещата в Перник с Ирена Соколова

Работна среща във връзка с инсинератора за изгаряне на мъртви животни в Перник се състоя в Областна администрация – Перник. Тя беше водена от областния управител Ирена Соколова в присъствието на директорите на ОДМВР, Областна дирекция по безопасност на храните, Районна здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите, кметовете на Перник, както и представител на фирмата „Син Кръст 2016” ООД, собственик на съоръжението.

“Срещата ни е в работен формат, за да чуем становищата на институциите, предвид нуждата да се запознаем детайлно с дейността на фирмата и да преценим причините за създалото се напрежение. Експертите от различните институции, които съм поканила днес, са готови да представят данни и факти по темата”, каза в началото Соколова.

Представителят на дружеството, Йордан Йорданов представи документи, за да удостовери, че мобилният инсинератор е регистриран по Закона за безопасност на храните и Закона за отпадъците и е високотехнологично, най-модерно и абсолютно безопасно за хората и средата съоръжение. По думите му той не застрашава общественото здраве, а напротив – осигурява най-бързия и безопасен начин за унищожаване на мъртви животни. Такива съоръжения отговарят изцяло на изискванията, разписани в европейското законодателство. Машината унищожава и странични животински продукти, негодни за човешка консумация. Специални камиони, които също са сертифицирани, транспортират животните до депото, където работят две камери, а процесът на горене протича при много висока температура от 800 градуса. Отделените газове от горенето се филтрират през катализатор до получаването на бял дим, безвреден за околната среда и за здравето на хората.

Директорите на институциите потвърдиха мнението относно законността и рентабилността на инсинератора, заявявайки, че ще следят прецизно за спазването на стандартите при експлоатация.

Поради забраната за загробване, както и за влагане на месокостно брашно във фуражите, инсинерацията е най-сигурният и ефективен метод за обработването на този вид отпадъци. Тя представлява третиране на отпадъци посредством контролирано горене, с цел намаляване на техния обем и чисто оползотворяване на отделената в процеса eнергия. Основните предимства на подобен термичен метод са няколко и включват биосигурност и пълно унищожаване на отпадъците в кратки срокове, опазване на околната среда и на човешкото здраве. Новите типове инсинератори и съпътстващите ги съоръжения не позволяват изхвърлянето в атмосферата на вредни емисии, а остатъчния материал след изгарянето (пепел) се счита за напълно безвреден за здравето и околната среда и може да се депонира като обикновен отпадък.

В края на срещата беше решено още тази седмица да се направи комплексна проверка на инсинератора, за да се види отблизо цялостният работен процес. Всички институции, присъстващи на срещата, трябва да изготвят и свои подробни доклади към областния управител. Контролът от страна на институциите ще продължи и след това.

 Люба Пелова