Прогнозните стойности за двете бяха съответно 55 000 и 34 000 лева

Поръчките за цялостна рехабилитация на две от улиците в Дупница – „Димчо Дебелянов“ и „Кокиче“ преминаха контрола на случаен избор в Агенцията за обществени поръчки. Двете улици, бяха включени в обща поръчка с още три други за цялостен ремонт, но за тях не се явиха кандидати. Прогнозните стойности за двете бяха съответно 55 000 и 34 000 лева, но не се оказаха апетитни. След като премина процедура в АОП, в рамките на следващите 7 дни ще бъде извършено пряко договаряне от Община Дупница за изпълнител, който да извърши преасфалтирането и изграждането на тротоари по двете улици.

През следващата седмица пък ще бъдат отворени ценовите оферти на другите 3 улици, за които има кандидати – ул. „Родопи“, „Отовица“ и квартал „Южен“, за да станат ясни фирмите, които ще ги ремонтират. Общата заложена сума от Община Дупница за цялостния ремонт на 5-те улици е 422 071,62 лв. По „Кокиче“, „Родопи“ и 120 метра от „Отовица“ бе вече подменен изцяло водопроводния канал. Разчистването на стълбите по ул. Родопи приключи и днес проектанти бяха на място, за да изготвят проекта за цялостното им възстановяване, което стартира до 3-4 дни.