Предупреждение за шофьорите на ул. „Страхил войвода”

Дупничани стават все по-изобретателни в запълването на дупките по улиците. На ул. „Велико Търново” бе забучен контейнер в зейналата яма.

За да предупредят шофьорите от зейнала опасност на пътя при ул. „Страхил Войвода” пък е свито цяло гнездо от стара автомобилна гума и храсти.

Контейнерът на ул. „Велико Търново”

Всеки, който минава оттам подхвърля по нещо, като в дупката имаше и пластмасова виличка.