Шест язовира в община Добричка трябва да бъдат ликвидирани заради лошото им техническо състояние. За всички 15 водоема, собственост на общината, са изготвени комплексни технически оценки, съобщава кметът Тошко Петков в доклад до общинския съвет, който ще бъде разгледан на предстоящото заседание на 28 юни.

В неизправност са язовирите „Фелдфебел Дянково“-1 и 2. Трябва да се ликвидира и язовир„Бенковски“, който е в предаварийно състояние.Предстои да бъде подготвен проект за премахване на язовирната стена и за рекултивация на терена. С аварирала стена е язовир „Воднянци“. Експертите посочват, че до ликвидирането на обекта нивото на водата не бива да превишава котата на мъртвия обем.

Язовир „Златия“-1, който вече е изведен от експлоатация, и язовир „Смолница“-1 също трябва да бъдат премахнати.

Въпреки че е в неизправност,няма да бъде ликвидиран язовир „Смолница“-2, чиято стена е стабилна, а обектът изпълнява т.нар. ретензионни функции – събира вода при пълноводие, се посочва в доклада.Вече тече процедура за избор на проектант за изграждане на отводняващ канал и преливник. Трябва да се възстанови и основният изпускател, за да функционира язовирът.