Владислав Горанов

Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва днес в Люксембург в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), съобщиха от пресцентъра на МФ.

В рамките на дневния ред ще бъде представен доклад за напредъка по изграждането на Европейската схема за гарантиране на депозитите и ще се състои обмен на мнения по конвергентните доклади на ЕК и Европейската централна банка. Очаква се да бъдат приети решения и препоръки на Съвета относно изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и да бъдат одобрени препоръки на Съвета относно Националните програми за реформи за 2018 г. на държавите членки, съдържащи становища на Съвета относно актуализираните програми за стабилност или конвергенция.

Министърът на финансите и председател на ЕКОФИН ще представи резултатите от последното за Българското председателство заседание на Съвета на ЕС.