Безработицата в Кюстендил падна под 10% в края на месец май, отчита Бюро по труда в областния град. Равнище на безработица е от 9.7%, а броят на регистрираните безработни е 2574 души. В сравнение с април, безработните са намалели със 110 лица /4.1 %/, а равнището на безработица се е намалило с 0.4 пункта

В община Невестино равнището на безработица е по- висок 13.6 %, а в община Трекляно тя 11.7 %.

През месец май от регистрираните на Бюрото по труда са работа са започнали 222 лица, като 205 от тях са постъпили на работа на първичен трудов пазар, а 17 са започнали по програми за обучение и  заетост.

400 са заявените работни места в преходния месец на територията на Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил. От тях на първичен трудов пазар- 309 работни места и за субсидирана заетост – 91.

Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите търговия, преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и административни дейности. За специалисти с висше образувание свободни места има за учители по математика и информационни технологии, по история и география, по музика. Търсят се 10 техници, химия биология, владеене на английски език и работа с компютър. РИМ търси уредник, висше археология, англ.ез., работа с компютър, опит. Уредник и екскурзовод търси да назначи Художествената галерия. Свободно място има за юрисконсулт и счетоводител.

Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължава реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Област Кюстендил се нарежда на 10 място в страната по размер на линията на бедност през 2017 г.

Краси Ценкова