Владимир Джамбазов

Столичната фирма „ДЖИ ЕЛ 07” трябва да заплати и сумата от 20 491, 29 лева, представляваща 3% местен данък върху стойността на имота

Столичната фирма „ДЖИ ЕЛ 07“ ООД – София спечели проведения публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на „СПА комплекс и хотел с административни и обслужващи помещения, конферентна зала, търговски и спортен център“ в Долна баня. Кметът Владимир Джамбазов определи фирмата със заповед № РД – 15 – 208.  Комплексът е със застроена площ от 4 000 кв.м. и разгъната площ от 12 000 кв.м. с окончателна продажна цена в размер на 683 хиляди и 43 лева без ДДС.

В заповедта на долнобанския градоначалник се казва още, че следва да се сключи договор за продажбата с управителите на „ДЖИ ЕЛ 07“ ООД Любомир Петров Петков – Пашов и Георги Младенов Добренов /заедно и поотделно/ и купувачът в 14-сет дневен срок за заплати сумата от 683 043 лева без ДДС, представляваща стойността на правото на строеж достигната на търга. И още да заплати сумата от 20 491, 29 лева, представляваща 3% местен данък върху стойността на имота или общо 703 534, 29 лева. Купувачът следва да заплати по сметка в касата на община Долна баня и сумата от 118 лева, която е стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител.

Любомир Кузев

 

Please follow and like us: