Ключове са изгубени в района на в. „Вяра” в Дупница на ул. „Христо Ботев”. Ключовете се пазят в редакцията на вестника.