40 човека започнаха работа към Община Дупница по проект „Работа“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Те ще бъдат ангажирани за срок от 12 месеца на 8-часов работен ден на минимална работна заплата. Ангажиментите им са свързани с поддръжка на общински имоти – почистване, косене, метене и други съпътстващи дейности. 16 от тях ще работят в града, а останалите 24 са разпределени по селата. За големите населени места в общината са назначени по 2-ма, като всички са изцяло на разположение на кметовете и кметски наместници. По този начин ще се даде възможност за по-добра поддръжка на площите в селата.

Please follow and like us: