В този живот се научи да казваш постоянно Господи Иисусе Христе, помилуй ме!, така че в другия живот  да получиш милост. Покажи милост, за да получиш милост.  Не осъждай, за да не бъдеш осъден, прощавай тук, за да ти бъде простено- разхлади душата на другия, за да приемеш прохлада от душата на другия.  Когато в този живот  огорчаваш, тровиш, мачкаш, раняваш, обиждаш, хулиш другия, как очакваш да намериш милост в другия живот? Каквото дадеш в този живот, това и ще  срещнеш, каквото сееш,  това ще пожънеш. Това било  приказки? Знаеш ли колко възможности имаш от момента, когато си се родил, досега, но си ги оставил и не  си ги използвал? Бог казва: не, достатъчни са възможностите на този живот, те са изключително много! Ти отритваш възможностите. Ти, който отритна петте предишни възможности, ще отритнеш и следващите. Каквото правиш в този живот, то  остава неизменно от момента, в който склопиш очи. Край! Човекът не се променя след смъртта, да може да премине от едно състояние в друго, да отидеш от ада в рая. Не става. Нито от ада в рая. Състоянието не може да се промени.  Ако  положиш добри основи, ще имаш успех. Е, и Бог това казва. Този век, който ви давам, близо един век, е достатъчен за вечността.