Красимир Георгиев

Комисията, начело със зам.- кмета Георгиев, не допусна другите кандидати от Меридиан“ ЕООД, „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев“ ООД

 

„КНД Консулт“ ООД предложи оферта от 289 000 лв. без ДДС за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца.

Днес комисия с председател зам.- кметът по европейските проекти Красимир Георгиев излезе с решение по избора на изпълнител за обществена поръчка. За поръчката с предмет

„Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца“ участваха фирмите „Меридиан“ ЕООД, „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев“ ООД и „КНД – Консулт” ООД.

На второто открито заседание на комисията обаче бе отворено ценовото предложение само на „КНД Консулт“ ООД с оферта от 289 000 лева без ДДС, тъй като другите две не бяха допуснати.

Прогнозната стойност на поръчката бе 292 000 лева. Сумата е безвъзмездна и е осигурена от ОПРР. Сградата е разгърната площ 330 кв.м и ще приеме 12 деца, а срокът за реализация е 240 дни.

Комисията предлага на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев да сключи договор с законоустановения срок.

Please follow and like us: