Ваня Коконова – началник на РУО в Перник

Само една паралелка ще бъде закрита, поради липса на кандидати. Това е паралелката „Компютърна техника и технология” в Техническата професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров” в град Радомир. В останалите 38 паралелки приемът продължава, съобщи началникът на РУО Ваня Коконова.

Най-високият бал е в Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, а най-нисък – в Обединено училище „Темелко Ненков”.

От професионалните гимназии с най-висок бал е Гимназията по техника и строителство „Йордан Миланов”, а с най- нисък – Професионалната гимназия по транспорт „Юрий Гагарин” в Радомир.

Некласираните на първи етап ученици са 28. Техният бал не е достигнал за посочените от тях паралелки и специалности. Те продължават в класирането на следващите етапи. 10 седмокласници пък имат поправителни изпити.