Около 2 420 000 лв. без ДДС ще струва чистото на община Дупница за две години. Екипът на кмета Методи Чимев търси фирма, която да се заеме с почистването на града и селата Бистрица, Баланово, Блатино, Грамаде, Джерман, Дяково, Делян, Крайници, Крайни дол и Кременик, като прогнозната стойност е точно 2 420 000 лв.

Избраната фирмата ще се ангажира със събирането и транспортирането на битови отпадъци от населените места, организираното сметосъбиране в община Дупница, събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци, строителните и растителните отпадъци, почистването на улични кошчета. Част от поръчката са и машинното метене и миене на територии за обществено ползване на територията на общината.

Събирането на всички видове отпадъци трябва да се извършва със специализиран автомобил до съответните площадки. Предвижда се и ръчно събиране от кошчета. Фирмата изпълнител ще да измие и дезинфекцира съдове за отпадъци с обем 1100 л, Прогнозите са да се извозят 14 700 тона отпадъци и да се измият машинно 73 дка площи за общо ползване.