Проект №  CB006.1.11.103 “Съвместни иниициативи в енергийна ефективност”

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония

 

На 04.07.2018г. Община Рила беше домакин на делегация от Община Пробищип, които взеха участие в съвместен семинар на тема „Добри практики в опазване на околната среда и енергийна ефективност“, организиран  в рамките на проект № СВ006.1.11.103 „Съвместни инициативи за енергийна ефективност“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония – ИНТЕРРЕГ- ИПП 2014-2020.

Проектът се изпълнява от двете общини, Водещ партньор е Община Рила. Стойността на проекта е 407 436,00 ЕВРО, от които 311 789,34 ЕВРО представляват съфинансиране от ЕС. Бюджетът на Община Рила по проекта е 366 811,00 ЕВРО и съответно за Община Пробищип са разпределени 226 012,00 ЕВРО.

Проектът е със срок на изпълнение 21 месеца и официално приключва на 24.07.2018г.

Семинарът беше открит от г.н Георги Кабзималски, Кмет на Община Рила, който изрази мнение, че проектът е от особено значение за двете общини и постигнатите резултати показват драстично намаляване на разходите за електричество и отопление в общинските сгради.

 

От Община Пробищип присъстваха представители от Общински съвет, Общинска администрация и образователни институции.

Дейностите по проекта бяха представени от г-жа Вяра Илкова, Ръководител проект от Община Рила и г-жа Мария Митева, технически асистент от Община Пробищип.

Основните дейности по проекта са изпълнение на мерки за енергийна ефективност в  сградата на  общинска администрация, гр. Рила и в Дом на културата, гр. Пробищип. Строителството и в двете общини е приключено качествено и в срок.

Присъстващите се запознаха и с други проекти, изпълнени от Община Рила, които бяха представени като добри практики в сферата на опазване на околната среда и енергийната ефективност- Въвеждане на енерго спестяващи мерки в ОУ „Аверкий попстоянов“, ОДЗ „Тодора Миладинова“, Културен дом, гр. Рила, Подмяна на улично осветление и др.

В събитието взе участие и г-жа Райна Пашова, експерт от Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, която представи дейността и изпълнените проекти и инициативи на Дирекцията, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието в защитената територия.

 

Участниците единодушно изразиха мнение, че изпълненият проект е от особено значение и за двете общини и е добро начало за продължаване на сътрудничеството между партньорите и изпълнение на проекти за социално и икономическо развитие и в бъдеще.

Предстои постигнатите резултати от проекта да бъдат представени пред местната общност в гр. Рила на финална пресконференция.

 

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Рила и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.