Бизнесменът Кирил Янакиев стопанисва хижа „Рилски езера“. До миналият месец хижата беше в ръцете на „Рила Спорт“, научи вестник ВЯРА. Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча дивечовъдни участъци се отдават за дългосрочно стопанисване и ползване на дивеча по реда на чл. 36, ал. 1 и ал. 2. Министърът на земеделието, храните и горите издава заповеди – за  провеждане на конкурс и за сключване на договор между ЮЗДП и спечелилия конкурса.

Сграда „Рилски езера” е част от обекта на договора за дивечовъден участък „Паничище”, за който конкурсът е приключил. Подписан е договор за срок от 15 години с фирма „Кирил Янакиев 72” ЕООД с регистрация в гр. Благоевград.

„Паничище“ в района на дейност на териториално поделение „ДГС Дупница“, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.