Областният управител Ирена Соколова се запозна с текущото състояние на държавния план-прием в област Перник за следващата година, както и с кампанията по класиране и записване в паралелки, и по специалности на завършилите седми клас. Тя припомни, че дуалната система на обучение в област Перник е предпочитана и сме на второ място в страната по брой дуални паралелки.

Актуалните данни на началника на РУО Перник Ваня Коконова очертаха завидната тенденция за изпълващ се капацитет на професионалните паралелки.

„Инициирам тази регулярна среща в края на учебната година, защото трябва да знаем, какво сме постигнали до момента и какво ни предстои. Нося отговорност и ангажимент като областен управител – държавнически, обществен, но и личен, и съм готова да помагам, както и да съдействам активно. Трябва да видим какво е състоянието на училищната материална база, дали има нужда от ремонти или възстановителни дейности и да ги започнем, да ускорим диалога и сътрудничеството с бизнеса, за да надграждаме постигнатото в дуалното обучение. Съвместната ми работа с вас – експерти и директори ще спомогне 15 септември да стартира подобаващо“, каза губернаторът.

По време на срещата бяха изнесени данни от държавния план-прием, според които завършващи седмокласници в общините от областта са с 40 повече спрямо миналата година, а броят на утвърдените паралелки е 39.

Броят на професионалните паралелки в област Перник е 28, разпределени както следва: Перник (22), Радомир (5), Земен (1). Профилираните са 11 – Перник (8), Радомир (1), Брезник (1), Трън (1).

Ваня Коконова уточни, че между първия и втория етап на класирането е направена работна среща между директорите, при които има паралелки, които не са достигнали необходимия минимум. Разгледани са техните аргументи, заради които да не се стига до закриването им. Към 03.07.2018 г. (първия етап на класиране), маломерните паралелки в областта са 5.

В началото на новата учебна година се очаква лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да посети Перник и заедно с представители на бизнеса да се запознаят с нуждите на училищата, каза в края на срещата Соколова.

Снимки от срещата