Андон Тотев, Андон Червенков и Атанас Стоянов

Първа копка за изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери  и кокошки носачки се готви да удари Андон Червенков в село Левуново, община Сандански, съобщиха от областната администрация.

Инвестицията ще бъде реализирана със средства по проект, финансиран по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на инвестицията е около 2 500 000 лв., като одобрената финансова помощ по проекта е 776 542,05 лв.  В птицефермата ще се отглеждат 40 000 броя пилета-бройлери и кокошки. Бенефициент по проекта е „Сън Сити“ ЕООД, собственост на Червенков.

От областна управа заявиха, че благодарение на активни земеделски стопани, област Благоевград продължава да се развива като район с модерно животновъдство.

Тази инвестиция в селски район ще допринесе за решаването на проблема с обезлюдяването и безработицата в малките населени места и пожелаха успешно развитие и разрастване на бизнеса на инвеститора.

Червенков беше дясна ръка в строителните начинания на екскмета на Сандански Андон Тотев, който е роден в Левуново, а Червенков в Драката, и до ден днешен са големи приятели, още от деца. В Сандански Червенков има огромна строителна база, модерна почивна база, заведения и бензиностанции, керамична фабрика, бетонов център, Тупската баня в Мелник е негова, чисти от боклуци и сняг община Струмяни, грижи се за осветлението по улиците там и др.