Производители на праскови от Петрич стават в ранни зори, за да опазят насажденията си от набези. Производители на праскови са пропищели от кражби в цялото землище на община Петрич. “Ставам в 2 часа в полунощ и се приготвям, за да ида до градината с праскови“, призна един от производителите – Григор. Той е производител на праскови и от дълги години се занимава с дръвчетата. Цената от 1,20 за кг компенсира лошата година, признават повечето производители на праскови в район Петрич.

Венко Стефанов