Кметът Георгиев със съветниците в четвъртък решават за синята зона.

Решение за определяне на защитено училище на територията на община Самоков за учебната 2018/2019 година трябва да вземат съветниците в Самоков. Докладната е на Владимир Георгиев. Има предложение да се заяви пред Министерството на образованието и науката в списъка със защитените училища за учебната 2018/2019 година да бъде включено ОУ „Васил Левски” в село Ярлово. Предстои да бъдат определени и средищни училища и детски градини за учебната 2018/2019 година. Общинският съвет ще предложи пред Министерството на образованието и науката следните учебни заведения: ДГ „Детелина” – гр. Самоков, ДГ „Звънче” – Самоков, ДГ „Самоково” – Самоков, ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово, ОУ „Димчо Дебелянов” – с. Говедарци, ОУ „Христо Смирненски” – с. Радуил, ОУ „Митр. Авкс. Велешки” – Самоков, НУ „Станислав Доспевски” – гр. Самоков, СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, ОУ „Христо Максимов” – Самоков.

Марияна Вучова